Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Balitang TO

Balitang TO

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Serye ng mga aksyong militar sa Laguna, matagumpay 

Binigwasan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Cesar Batralo Command-BHB Laguna ang berdugong 80th IBPA. Noong Hulyo 25, ganap na alas-5:30 ng umaga, hinaras ng isang yunit ng CBC ang kaaway. Dalawa ang patay habang sugatan ang tatlo sa hanay ng sundalo. 

Ligtas namang nakaatras ang Pulang hukbo nang walang kaswalti. 

Kinagabihan, pinasabugan naman ng BHB ang mga elemento ng Regional Public Safety Battalion (RPSB)-4A sa Brgy. Mahipon, Cavinti. Isa ang napatay na pulis. 

Bago ito, hinaras ng isa pang yunit ng CBC ang mga elemento ng RPSB sa Brgy. San Antonio, Kalayaan, Laguna noong Hulyo 20, ganap na alas-10:30 ng gabi kung saan isang pulis ang sugatan. 
Samantala, hinaras naman ng mga Pulang mandirigma ang ditatsment ng CAFGU sa Brgy. Piit, Majayjay noong Hulyo 23. Ang mga elemento ng CAFGU at 80th IBPA ay nagsisilbing upahang security guard ng isang pribadong negosyo para supilin ang pakikibaka ng mamamayan sa lugar. 

4th Marine Battalion Landing Team, binigwasan ng BHB Palawan 

Isang elemento ng 4th MBLT ang patay sa operasyong isnayp ng isang yunit ng Bienvenido Vallever Command noong Hulyo 20 sa Bataraza, Palawan. 

Bago ito, pinasabugan naman ng isa pang yunit ng BVC ang isang M35 military truck ng 4th MBLT sa Bono-bono Village sa pareho ring bayan noong Hulyo 18. Isa ang patay at isa pa ang sugatang elemento ng Philippine Marines. 

Noong Hulyo 19, napaslang ang dalawang opisyal ng Philippine Marines sa isang aksyong militar ng Pulang hukbo sa Brgy. Magara sa bayan ng Roxas. Kinilala ang mga napaslang bilang sina Sgt. Joene Galiste at Sgt. James Melchor Porol. 

Mas maaga pa rito, noong Hulyo 10 ay naglunsad ng operasyong isnayp ang mga elemento ng BVC laban sa 4th MBLT sa bayan ng Brooke’s Point. Ang 4th MBLT ng Philippine Marines ay walang-humpay na naglulunsad ng operasyong militar sa mga bayan ng Brooke’s Point at Bataraza na nagdudulot ng dislokasyon at takot sa mga katutubong Palaw’n.

Operasyong isnayp sa Mindoro 

Inisnayp ng mga Pulang mandirigma ang mga elemento ng 4th IBPA sa Brgy. Morente, Bulalacao, Oriental Mindoro. Ang pasistang 4th IBPA ang naglunsad ng walang habas na aerial bombing at strafing sa Bulalacao noong Marso 30 matapos ang labanan sa pagitan ng BHB at militar. 

Sa gitna ng tumitinding mga pag-atake sa balangkas ng Oplan Kapayapaan at todo-gerang kampanya laban sa rebolusyonaryong kilusan, matagumpay na nakapaglunsad ng mga kontra-opensiba at aksyong pamamarusa ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyong Timog Katagalugan bilang salubong na putok sa ikalawang SONA ni Duterte.

Mga aksyong militar, matagumpay na inilunsad ng BHB Quezon 

Sa mismong araw ng SONA ni Duterte, matagumpay na inisnayp ng mga elemento ng Rosario Lodronio Rosal-Mt. Sierra Madre Command ang isang yunit ng berdugong 76th IBPA sa Mauban, Quezon. 

Isang korporal ang napatay sa operasyon. Samantala, pinarusahan ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon noong Hulyo 15 ang RTY Construction Company sa Brgy. Tan-ag Ibaba, sa bayan ng Lopez. 

Sinunog ng mga Pulang mandirigma ang isang Hitachi pay loader, dalawang Isuzu mini dump truck, isang Isuzu truck concrete mixer, isang Isuzu elf truck, dalawang Robin generator sets, tatlong Robin plate compactor sets, tatlong Robin mixer engine, at isang Robin concrete cutter. Sa parehong araw, pinasabugan naman ng isa pang yunit sa ilalim ng AMC ang isang M35 military truck ng Philippine Air Force na minamaneho ng isang A1C Ojer Landicho sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Brgy. Hagakhakin, Gumaca, Quezon. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Bantay Karapatan

Bantay Karapatan

Lider-magsasaka at progresibong elemento sa Quezon, pinaslang 

Pinaslang ng kaaway nito lamang Hulyo 30 si Edgar Tambien, isang empleyado ng munisipyo at caretaker ng sementeryo sa Brgy. Magisian, Lopez. Si Tabien ay kilalang alyado ng progresibong organisasyon ng mga magsasaka sa Lopez na nagsusulong ng kanilang interes sa lupa. 

Samantala, noong Mayo ay pinaslang si Burgos Idaño sa Sityo Umagos, Brgy. Camflora sa bayan ng San Andres. Si Idaño ay kasapi ng progresibong organisasyon ng masang magsasaka at kabilang sa namuno sa pakikibaka ng magsasaka at manggagawang-bukid para sa karapatan sa lupa sa pastuhan ng isang panginoong maylupa sa lugar. 

---

Bungkalan ng mga magsasaka sa TK, sinagot ng pandarahas 

Sapilitang pinalalayas ng mga elemento ng 731st Combat Group ng Philippine Air Force ang mga magsasaka sa Brgy. Coral ni Lopez sa Calaca, Batangas noong Hulyo 6. Tugon ito sa pagbawi ng mga magsasaka sa 70 ektaryang sakahang inagaw sa kanila ng panginoong maylupang si Louis Lopez sa ilalim ng dating rehimeng US-Aquino. 

Noong Hulyo 3, marahas na binuwag ng mga pribadong goons ni Federico Campos III ang kampuhan ng mga magsasaka at mangingisda ng Sityo Balakbakan, Brgy. Laiya Aplaya sa San Juan, Batangas. Tinamaan ang dalawang myembro ng Haligi ng Batangenyong Anakdagat nang paputukan ang itinayo nilang kampuhan. 

Pinasok ng mga tauhan ni Campos ang kampuhan at itinapon ang pagkain ng mga magsasaka. 
Mula pa noong 2014 ay sapilitang pinalalayas ni Campos ang may 600 magsasaka at mangingisda sa Balakbakan upang gawing resort ang kanilang lugar. 

Sa Quezon, iligal na inaresto ng mga pulis si Roldan Tayactac, isang tenante sa Hacienda Uy sa kanyang bahay sa Brgy. Camflora, San Andres noong Hulyo 4. Inakusahan siyang magnanakaw ng niyog sa sariling niyugang inaalagaan niya. 

Pinakawalan din si Tayactac dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa kasalukuyan, patuloy na ginigipit si Tayactac at iba pang mga magsasakang nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa sa Hacienda Uy. 

Dinahas naman ng mga armadong tauhan ng panginoong maylupa ang mga magsasaka ng Hacienda Puyal sa Brgy. Pacabit, Catanauan, Quezon. 

Sapilitan silang pinalalayas sa kanilang mga sakahan sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanilang magtanim, mag-ani ng kanilang mga pananim at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. 
Samantala, sapilitan ding pinalayas ng 100 pulis at gwardya ang mga nagkakampuhang magsasaka sa lupaing inaagaw ng pamilyang Almeda sa Brgy. 9 Payompon, Mamburao, Occidental Mindoro noong Hunyo 26. 

Giniba ng mga pulis at mga gwardya ang 20 kubo ng mga magsasaka at katutubong naghawan at nagtanim sa limang ektaryang lupang nararapat na sa kanila. 

---

Solidarity mission, ginipit ng militar 

Ginipit at hinaras ng mga elemento ng Philippine Air Force at mga pribadong gwardya ang mga delegado ng Solidarity Mission sa Talibayog, Calatagan, Batangas. 

Layunin ng aktibidad na mag- imbestiga at isadokumento ang nagpapatuloy na mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang lumalaban sa pagmimina ng limestone ng Asturias Mining Corp sa 2,000 ektaryang lupain. 

Noong Hunyo 3, pinaslang ng hindi kilalang mga lalaki ang lider ng komunidad na si Lito Casalla. Progresibong doktor, pinaslang sa Cavite Pinaslang ng mga ahente ng reaksyunaryong gubyerno si Dr. George R. Repique, Jr, Provincial Health Officer ng Cavite at kasapi ng Health Alliance for Democracy. Binaril siya sa labas ng General Emilio Aguinaldo Medical Hospital noong Hulyo 11. Si Repique ay aktibo sa pakikibaka para sa mas mahusay at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. 

---

Mga kasapi ng SABARA, patuloy na dinarahas 

Hinaras ng mga pulis ang mga kasapi ng SABARA-KADAMAY noong Hunyo 14. Nagpaikot- ikot ang mga pulis sakay ng mga motorsiklo sa barikada ng SABARA sa Southville 5A, Biñan, Laguna at kinakuhanan ng larawan ang mga lider at kasapi nito. Nilalabanan ng SABARA-KADAMAY ang 
nakaambang pagpapalayas sa mga residente ng Southville 5A na hindi papasa sa hindi makatwirang screening ng National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng Biñan, Laguna. 

Bago ito, nagpalabas ng tindig ang National Anti-Povery Commission na dapat nang ibigay sa kasalukuyang residente ng Southville 5A ang kanilang mga tinitirhang bahay. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Mga aktibidad bago ang SONA ni Duterte

Mga aktibidad bago ang SONA ni Duterte

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Inilunsad ng mamamayan ng TK ang Bigkisan para sa Pambansa-Demokratikong Pagbabago sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog (BAYAN-ST). Sa ilalim ng temang “Lakbayan para sa pambansang demokrasya, bigkisan laban sa pasismo ng estado!” nagmartsa ang mga sektor mula sa iba’t ibang probinsya ng rehiyon upang ihatid ang kanilang mga panawagan sa ikalawang State of the Nation Address ni Duterte. Itinampok ng mga lakbayani ang Pugita ng Lagim, ang effigy na nagsasalarawan sa imperyalismong US bilang isang pugita na mahigpit na hinahawakan ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga galamay nito sa burukrasya. 

Nagsimula ang lakbayan noong Hulyo 20 sa Biñan, Laguna, kasabay ng State of the Region Address kung saan inilahad ang kalagayan ng mamamayan ng TK matapos ang unang taon ni Duterte sa estado poder. Noong Hulyo 21 ay mainit na sinalubong ng mga taga-National Capital Region ang mga lakbayani mula TK. Sinalubong naman ng lakbayan ang mga delegasyon mula pa sa Mindanao sa US Embassy noong Hulyo 22. Subalit bago pa man makarating sa embahada ay mabilis na hinarang ng mga pulis ang mga nagpoprotesta. 

Noong Hulyo 23, tinungo ng lakbayan ang Department of National Defense sa EDSA kung saan ipinanawagan nilang wakasan na ang batas militar sa Mindanao at itigil ang walang habas na pambobomba at paglabag sa karapatang pantao na nagdulot ng pinsala sa buhay, kabuhayan at mga ari-arian ng mamamayan. Sinunog nila ang mga litrato nina Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Council Adviser Hermogenes Esperon at AFP Chief-of-Staff Eduardo Año upang ipakita ang kanilang galit sa mga utak ng pagpapatupad ng batas militar at pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan. 

Kinaumagahan, nakiisa ang lakbayan sa libu-libong mamamayang nagmartsa patungong Batasan upang ihayag ang tunay na kalagayan ng bayan at singilin ang rehimeng Duterte sa mga militarista at kontra- mamamayang patakarang ipinatupad nito laban sa mamamayan. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Mga Tampok na Balita

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

​Hulyo 1917: Ang ika-6 na Kongreso ng Partido at ang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon

Hulyo 1917: Ang ika-6 na Kongreso ng Partido at ang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon

Lathalain | Kalatas | Hulyo 2017

Lumaganap ang apoy na sinindihan ng mga pag-aalsa sa iba’t ibang bahagi ng Petrograd at ang kaakibat na panunupil ng Probisyunal na Gubyerno dito. Nag- umapaw ang rebolusyonaryong ngitngit ng mga manggagawa at sundalo sa Petrograd na nagbunsod sa kanilang ispontanyong demonstrasyon noong Hulyo 3 (16), 1917. Ang ispontanyong demonstrasyong ito sa kalaunan ay pamumunuan ng Partidong Bolshevik. 

At tulad ng nauna, marahas na binuwag ng Probisyunal na Gubyernong dominado ng burgesya at kanyang Red guards ang mapayapang demonstrasyon ng mamamayan na pinamunuan ng Partido. Ang isinagawang pamamaslang, pang-aaresto at lantarang pandarahas ang higit na naglantad sa Probisyunal na Gubyerno bilang maka-imperyalista at kontra- rebolusyonaryo. 

Bunga nito, nagbago ang dating lantad na pagkilos ng Partidong Bolshevik tungong lihim. Inilunsad nito ang kanyang ika-6 na Kongreso sa Petrograd kung saan pinagpasyahan ang paghahanda para sa isang armadong pag-aalsa sa layuning ibagsak ang kapangyarihan ng burgesya at itatag ang kapangyarihan ng mga Sobyet. 

Sa panahong ito nagwakas na ang dalawahang kapangyarihan sa Rusya at nakonsentra ang kapangyarihan sa kamay ng burges na Probisyunal na Gubyerno. Ngunit hindi ito magtatagal sapagkat ang mamamayang Ruso ay naghahanda para ilunsad ang sosyalistang rebolusyon. 

*Ikalawa sa serye ng mga artikulo hinggil sa Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre

-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Ibayong kahirapan at pambubusabos, tampok sa unang taon ni Duterte

Ibayong kahirapan at pambubusabos, tampok sa unang taon ni Duterte

Lathalain | Kalatas | Hulyo 2017

Walang makabuluhang pagbabagong nakamit ang sambayanan sa ilalim ng rehimeng Duterte. Sa Timog Katagalugan, dinaranas pa rin ng mamamayan ang matinding kahirapan at pambubusabos dulot ng mga patakarang pumapabor 	sa interes ng mga imperyalista at lokal na naghaharing 	uring malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa. 

Pagpapanatili at pagpapalakas ng interbensyong militar ng US

Taliwas sa posturang anti-US na ipinakita ni Duterte, nanatili at bagkus ay patuloy na nagpapalakas ng base militar ang imperyalismong US sa Pilipinas. Hindi pa rin ibinabasura ang nauna nang pinagtibay na makaisang panig at tagibang na kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty. 

Nagpapatuloy pa rin ang mga ehersisyong militar at ang pagpasok ng mga kagamitan at sasakyang pandigma ng US. Palatandaan ito ng pagpapatuloy ng imperyalistang paghahari sa bansa. Partikular sa TK, tinukoy ang pagpapalakas ng base militar sa isla ng Palawan para magamit na pasilidad ng mga tropang Amerikano.

Pagpapatuloy ng malaganap na kontraktwalisasyon

Waring isinulat sa tubig ang pangako ni Duterte na pagwawakas sa kontraktwalisasyon. Sa ipinaketeng “win-win solution” sa DO 174 ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello, tanging ang sabwatang kapitalista at manpower agencies lang ang panalo. Nililigalisa nito ang pagiging regular ng mga manggagawa sa mga manpower agencies at hindi sa mga pagawaan 
mismo. 

Nananatiling 80-90% ng buong lakas-paggawa sa rehiyon ang mga kontraktwal. Mula sa napakaraming mga pabrikang may libu-libong mga kontraktwal na maigting na nakikibaka para sa regular na trabaho, umaabot pa lamang sa 12,180 ang nadedesisyunang iregularisa. Sa bilang na ito, 739 ang iligal nang tinanggal habang aabot pa lamang sa 239 o 0.02% ang mga niregularisa.

Sa kabuuan, nagmamatigas ang mga kapitalistang iregularisa ang malaking bilang ng mga manggagawang kontraktwal sa TK na naigiit ng sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Nananatiling nasa papel ang pagiging regular ng mga manggagawa sa Coca-Cola, Alaska, Tanduay, Manila Cordage Company at Manco Synthetics Inc. (MCC-MSI), Soro-soro Ibaba Development 
Cooperative (SIDC), Clarmil, RAM Foods, TechnolEight, Sun Logistics, Nexperia, Hondaparts, Yazaki Calamba, at Procter and Gamble (P&G). Bukod sa mga ito, nagpapakana pa ang mga kapitalista ng iba’t ibang mga iskema gaya ng pagdedeklara ng pagkalugi tulad ng ginawa ng TAKATA upang hindi ipatupad ang pagreregularisa sa 3,900 kontraktwal. 

Ginigipit ng mga kapitalista ang unyon ng mga manggagawa sa pagbabantang ipagkakait ang mga benepisyo sa kanila tulad ng ginawa sa Alaska Milk Workers Union (AMWU) at Samahan ng mga Malayang Manggagawa ng Alaska (SMMA-LIGA). 

Nananatili pa rin ang napakababa at hindinakabubuhay na sahod ng mga manggagawa bunsod ng mga neoliberalistang patakarang ipinataw sa paggawa tulad ng two-tiered wage system. Nagpapatuloy din ang iba pang mga iskema ng pleksibilisasyon sa paggawa tulad ng pagpapatrabaho lagpas sa walong oras nang walang bayad.

Samantala, inirereklamo pa rin ng mga manggagawa ang masahol nilang kalagayan sa loob ng mga pagawaan gaya na lamang ng kalagayan sa House Technology Industries (HTI) na naging sanhi ng pagkakasunog nito at pagkamatay ng libong manggagawa. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagagawaran ng hustisya ang mga biktima. 

Kawalan ng programa sa repormang agraryo

Walang programa sa repormang agraryo ang rehimeng Duterte. Sa rehiyon, nananatili ang monopolyong kontrol sa lupa ng mga panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at dayuhang korporasyon sa malawak na kanayunan.

Sa Hacienda belt sa Quezon, nananatiling nasa kamay ng pamilyang Uy ang 2,500 ektaryang lupain sa Hacienda Uy. Pinalalayas ang mga magsasaka sa 108 ektaryang niyugan sa Hacienda Puyal habang matinding militarisasyon ang dinaranas ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa 196 ektaryang lupain ng Hacienda Gancayco. 

Sa Cavite, kinakamkam ng JAKA ng pamilyang Enrile ang 155 ektarya ng Lupang Kapdula. Sa isla naman ng Palawan, ipinagkakait pa rin ng reaksyunaryong gubyerno sa mga magsasaka ang 40,000 ektaryang lupain ng Yulo King Ranch.

Kakabit ng monopolyong kontrol sa lupa, nagpapatuloy pa rin ang iba pang iskemang pyudal at malapyudal tulad ng partihang 7030 at 60-40 pabor sa panginoong maylupa, mababang pasahod sa mga manggagawang bukid, usura, sistemang kasama at pagpapautang.

Higit ding lumalawak ang pagpapalit-gamit ng mga lupaing agrikultural tungong industriyal, residensyal, kumersyal at pang-ekoturismo. Tampok dito ang mga proyektong pangekoturismo sa Hacienda Looc sa Batangas, Lupang Patungan sa Cavite, Brgy. San Roque sa Sariaya, Quezon at pagtatayo ng powerplant sa Pagbilao, Quezon. Nagpapatuloy din ang pamamayagpag ng mga dayuhang korporasyon sa malakihang pagmimina. Tampok din ang pamamayagpag ng mga agrokorporasyon na nang-aagaw ng lupain ng mga katutubo at mamamayan sa Palawan at Mindoro. Kinakaharap ng masang magsasaka, katutubo at mangingisda sa mga lugar na ito ang malawakang dislokasyon at demolisyon ng kanilang mga tirahan at pook-hanapbuhay.

Sa kabila ng pangako ni Duterte na ipamamahagi nya ang coco levy funds, nananatiling walang hakbangin ang kanyang rehimen para ibalik sa mga magsasaka sa niyugan ang P246 bilyong pondo nito. Sa 3.5 milyong benepisyaryo, 204,000 pamilya nito ay matatagpuan sa Quezon.

Pagpapatuloy ng neoliberal na patakaran sa serbisyo

Ipinagpatuloy ng rehimeng Duterte ang mga neoliberal na polisiya ng mga nagdaang rehimen kung saan maging ang serbisyo ay itinuturing na kalakal na ipinagbibili. Sa serbisyong pabahay, sa halip na libreng ipamahagi ang mga ito ay ipinagkakait pa ito sa mamamayan. Para makakuha ng serbisyong pabahay, kailangan pang dumaan sa butas ng karayom ng mga maralita tulad ng karanasan ng mga residente ng Southville sa Biñan, Laguna.

Ipinangako rin ni Duterte ang pagiging libre ng edukasyon sa bansa, subalit nananatiling mataas pa rin ang matrikulang binabayaran ng mga estudyante maging sa mga pampublikong unibersidad at pamantasan. 

Samantala, libu-libong jeepney driver at operator sa TK ang maaapektuhan ng isinusulong ng rehimen na jeepney phaseout na may layuning isapribado ang sektor ng transportasyon sa bansa.

Tumitinding panunupil sa mamamayan

Sa TK, dumarami ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng pasistang AFP-PNP-CAFGU. Tampok dito ang pagpapatuloy ng pampulitikang pamamaslang ng mga mersenaryong militar 
sa mga progresibo tulad nina Gilbert Bancat, Merly Valguna at Rodora Mallari. Bukod pa rito ang napakaraming bilang ng mga biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilalim ng gera kontra-droga ng rehimeng Duterte.

Sa balangkas ng mala-halimaw na todo-gera at kautusang “patagin ang mga bundok” ni Duterte, inilunsad ng AFP ang aerial bombings at strafings laban sa mga residente at katutubong Mangyan sa Mindoro na nagdisloka sa 250 pamilya.

Hindi bababa sa 15 ang biktima ng iligal na detensyon tulad nina Jojomar Dimayacyac at Jacqueline Alog na nakapiit pa rin hanggang sa kasalukuyan sa bisa ng mga gawa-gawang kasong isinampa sa kanila. Nagpapatuloy ang paniniktik at surbeylans ng militar sa mga maslider at mga kasapi ng mga progresibong organisasyon. Tampok din ang mga kaso ng pandarahas, panggigipit at pananakot ng mga militar, at hamletting sa mga komunidad ng katutubong Dumagat sa Rizal, Mangyan sa Mindoro at mga barangay sa paanan ng Mt. Batulao sa Batangas.

Kahit sa panahon ng unilateral na tigil-putukan ng GRP at NDFP mula Agosto 2016 hanggang Pebrero 2017, umabot sa mahigit 110 operasyong kombat ang inilunsad ng pasistang pwersa ng estado. Mas tumindi pa ito matapos bawiin ang deklarasyon ng tigil-putukan at ipataw ni Duterte ang todo-gera laban sa mamamayan. Di bababa sa 127 operasyong militar na sumaklaw sa 38 bayan at 74 barangay sa buong rehiyon ang inilunsad ng militar. 

SA UNANG TAON NG REHIMENG DUTERTE, tumindi ang panlipunang ligalig sa gitna ng matinding krisis na kinakaharap ng mamamayan. Mas naging malinaw sa mamamayan na wala silang ibang masasandigan kundi ang kanilang sariling lakas. Higit na makatwiran ang pagpapasigla ng rebolusyonaryong kilusang masa at pagpapaigting ng armadong pakikibaka upang isulong ang kanilang mga pambansademokratikong interes at kahilingan. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com