Rebolusyon sa tarangkahan ng Maynila

Kultura
Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Rebolusyon sa tarangkahan ng Maynila
ni Lire Rosa

Tumatalim ang kontradiksyon ng digma
Sinasalubong ang bagong istorikong epoka
Nagmarka sa pahina ng kasaysayan
Ang rebolusyon sa tarangkahan ng Maynila

Sa pambansang kumpas ng digmang bayan
Dramatikong sumulong sa lahatang panig
Mabilis na kumakalat na tulad ng isang lagablab
Ang mga larangang hindi mapawi ang pag-aalab

Nagliliyab ang umuulang mga punglo
Pagkat di lang baril ang umuusal kundi puso
Umuungol di lang kalabit ng gatilyo kundi prinsipyo
Alay ay di lang pangako at pangarap kundi dugo

Iniluwal ng dampa at pagawaan
Ang pinakamahuhusay na mandirigma
Pinakadalisay na pag-ibig ang salalayan
Ng nagniningas na sulo ng paglaban

Dinilig ang kalupaan ng Timog Katagalugan
Ng dugo ng mga aninong walang mukha at pangalan
Silang mga di nagnais ng bantayog
Maging kamatayan nila抷 walang lapida at puntod

At habang umaagos ang dugo
Habang pula ang mukha ng araw
Habang naghihilab ang sinapupunan ng digma
Patuloy na susulong ang rebolusyon sa tarangkahan ng Maynila

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com
Advertisements

Balitang TO | Kalatas Disyembre 2017

Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Mga aksyong militar sa Quezon, tugon sa pasistang 80th at 85th IBPA

Inambus ng AMC-BHB Quezon ang mga elemento ng pasistang 85th IBPA na nagresulta sa dalawang patay na kaaway at maraming sugatan noong Disyembre 7 ganap na ala-una ng hapon sa hangganan ng Brgy. Mabini, Lopez at Brgy. Cawayan, Gumaca. Inilunsad ang ambus upang labanan ang inilulunsad na mga operasyong militar ng 85th IBPA sa mga bayan ng Macalelon, Lopez at Gumaca.

Samantala, isa ang patay sa inilunsad na operasyong isnayp, isnayp-haras at haras ng Rosario Lodronio Rosal Command-BHB Sierra Madre sa tropa ng 80th IBPA sa Brgy. Lumutan, General Nakar noong Oktubre 23 ganap na alas-11 ng umaga hanggang 1:46 ng hapon.

12th MBLT sa Palawan, inambus ng BVC 

Sugatan ang tatlong opisyal ng Philippine Marines matapos na tambangan ng isang yunit ng BVC-BHB Palawan noong Setyembre 30. Inambus ng Pulang hukbo ang convoy ng mga sundalong lulan ng isang M35 at elf service vehicle dalawang kilometro pa lamang ang layo mula sa kanilang inalisang detatsment sa Brgy. Itabiak at papunta sana sa kanilang headquarters sa Brgy. Minara, Roxas. Sugatan sina Corporal Melvin Villa at Christian Day Rentillo, at si Technical Sergeant Restituto Selvino ng 12th Marine Battalion Landing Team.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com

Balitang Karapatan | Kalatas Disyembre 2017

Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Mala-batas militar na panghahalihaw ng AFP sa Batangas, tumitindi

Tumitindi ang mala-batas militar na panghahalihaw ng mersenaryong AFP sa Batangas na nagresulta sa paparaming paglabag sa karapatang pantao. Pagpasok ng Disyembre, hindi na tinantanan ng
operasyong militar ang Brgy. Coral ni Lopez at Brgy. Quizumbing sa Calaca, Batangas. Noong Disyembre 5, hinaras ng mga pasistang militar si Norma Castillano, isang lider kababaihan sa Brgy. Quizumbing, Calaca. Si Castillano ang nag-ayos ng mga labi ng isa sa Nasugbu 14.

Samantala, sa Hacienda Looc, Nasugbu, malisyosong ipinapakalat ng mga sundalo at mga ahente nila na diumano抷 gumagamit ng iligal na droga ang lider-kababaihan at lider-mangingisda ng Brgy. Calayo na sina Neneth Sevilla, konsehal ng barangay at kasapi ng Gabriela at si Armando Lemita ng Haligi ng Batange駉ng Anakdagat (HABAGAT). Nahaharap naman ngayon sa mga gawa-gawang kaso sina Elsie Lucero, lokal na lider ng HABAGAT� Laiya Chapter, Erlindo Baez ng KARAPATAN朆atangas at Arnold Evangelista ng People Working for Peace. Kinasuhan sila ng debeloper na si Federico Campos III dahil sa pagsusulong ng pakikibaka para sa karapatan sa lupa. ng mga dinemolis na residente ng Laiya Aplaya.

Sinampahan din ng mga gawa-gawang kaso sina Marvin Ramos, lider-manggagawa ng SIDC at LIGA Batangas at Alaiza Lemita, anak ni Armando Lemita at isang estudyante sa kolehiyo. Idinawit din sa mga gawa-gawang kasong ito maging ang iba pang residente ng Brgy. Laiya Aplaya at mga dating boluntir at organisador ng mga organisasyong masa.

Mersenaryong militar, nananalasa sa isla ng Mindoro

Pinaslang ng mga elemento ng 4IB si Pastor Lablito Qui駉nes ng AFP sa Brgy. Don Pedro, Mansalay, Oriental Mindoro noong Disyembre 4. Naganap ito habang naglulunsad ng operasyon ang AFP at PNP laban sa isang yunit ng BHB sa lugar.

Samantala, dinukot ng mga elemento ng 4th IBPA ang isang Hanunuo-Mangyan na si Nonoy Casidsid sa Sityo Taiktikan, Brgy. Purnaga, Magsaysay, Occidental Mindoro noong Disyembre 4. Habang, tinortyur naman ng mga pasistang sundalo ang dalawang magsasaka sa Sityo Cambayang, Brgy. Cabugao, Bulalacao, Oriental Mindoro. Ginamit na dahilan ng mga nambugbog ang umiiral na batas militar.

Noong Nobyembre 28-29, marahas na dinemolis ang 14 kabahayan ng mga magsasakang pinalalayas sa Lupang De Roda sa Brgy. Mabini, San Jose, Occidental Mindoro. Marahas ding binuwag ng humigit-kumulang 300-kataong demolition team, 20 pulis ng PNP-Municipal Police Station at Provincial Public Safety Company mula sa bayan ng San Jose ang barikada ng mga residente laban sa naturang demolisyon. Tinutukan nila ng baril, kinaladkad, binugbog at dinakip ang mga nagbarikada. Hindi bababa sa 10 ang nasugatan. Kabilang sa mga iligal na inaresto at binugbog ang tatlong kabataang sina Mychall Ladra at Jerson Borlado, parehong 19 taong gulang, at Jimboy delos Santos, 17 taong gulang. 

Walong ulit na hinaras ng nagpakilalang ahente ng Office of Presidential Advisory on the Peace Process ang isa sa mga kabataang nakadetine. Binantaan naman ng mga pulis ang isa pa na kakasuhan ng arson dahil umano抷 kasama siya sa BHB na nangreyd sa kumpanya ng pagmimina sa kalapit na bayan noong Nobyembre 1.

Iligal namang inaresto at sinampahan ng gawagawang kaso ng pagpatay si Jerry Santiago, isang lider Mangyan noong Nobyembre 23 sa Bulalacao, Oriental Mindoro. Sa kabila ito ng salaysay ng mga saksi na nasa isang pulong sa barangay siya habang umano抷 nagaganap ang krimen.

Todo-largang gera ni Duterte, sinimulan na sa Quezon

Nagsimula nang manalasa ang full scale war ni Duterte laban sa BHB sa lalawigan ng Quezon. Ayon kay Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon, mula pa noong huling linggo ng Nobyembre hanggang unang linggo ng Disyembre ay hindi bumaba sa laking kumpanyang sundalo ang nag-ooperasyon sa mga bayan ng Macalelon, Lopez at Gumaca.

Iligal namang inaresto si Bernardo Lowaton, isang tenante ng Hasyenda Uy na nakikibaka para sa kanilang lupa sa kanyang bahay sa Sityo Kawayan, Brgy. Camflora, San Andres noong Disyembre 5.

Nanawagan si Ka Cleo sa taumbayan na 搈agkaisa at magpetisyon para sa agarang pagpapaalis ng mga militar sa komunidad ng magsasaka sa buong lalawigan. Ang pagpapaalis sa mga pasistang sundalo lamang ang tanging paraan para masigurong
magkakaroon ng puwang ang kapayapaan.�

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com

Mga Balita | Kalatas Disyembre 2017

Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Pagsusulong ng gawaing edukasyon, propaganda at kultura sa TK, higit pang pinasigla

揂ng gawaing edukasyon ang puso ng ating Partido.�
Ka Charlie, isa sa mga delegado

Matagumpay na inilunsad ang Panrehiyong Kumperensya sa gawaing Edukasyon, Propaganda at Kultura nitong Oktubre 25-Nobyembre 1, 2017 sa isang sonang gerilya sa rehiyon. Uminog ang 11-araw na kumperensya sa temang: Edukahin ang Partido at malawak na masa sa MLM at sa linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon! Kamtin ang abanteng subyugto ng digmang bayan!

Nilagom ng kumperensya ang gawaing edukasyon, propaganda at kultura sa rehiyon mula taong 2013 hanggang kalagitnaan ng 2017 upang matukoy ang inabot na mga pagsulong at mga positibong salik nito, ganundin ang mga naging bara at balakid sa buong proseso ng pagpapatupad ng mga gawain sa tatlong larangang nabanggit. Sa kabuuan ay tinukoy ang isang antas ng pagsulong sa gawaing edukasyon at ang mapagpasyang pag-abante ng gawaing propaganda-kultura sa rehiyon sa loob ng mahigit apat na taon.

Nagbigay-diin ang kumperensya sa gawaing edukasyon bilang mahalagang tungkulin sa paglalatag ng mga rekisitos sa ideolohiya, pulitika at organisasyon upang mailagay sa matatag na pundasyon ang pagsulong ng Partido at mga rebolusyonaryong gawain sa rehiyon. Nabuo sa kumperensya ang mga mahahalagang aral at mga resolusyon sa gawaing edukasyon, propaganda at kultura upang kamtin ang nilalaman ng 3- taong programa ng Partido at dalhin
ang digmang bayan sa mas mataas na antas.

Nilahukan ang kumperensya ng 50 delegadong kumatawan sa mga komite ng Partido sa mga subrehiyon at larangang gerilya sa kanayunan, mga sektoral at pamprobinsyang kilusang masa sa kalunsuran at gumagampan sa gawain sa edukasyon propaganda at kultura. Masiglang nagbahaginan ng kani-kaniyang gawain at karanasan ang mga delegado. Nakadalo din ang kinatawan ng Pambansang Komisyon sa Propaganda. Pinangunahan ito ng komiteng rehiyon katuwang ang mga panrehiyong istap nito sa edukasyon, propaganda at kultura.

Mahusay na itinaguyod ng isang yunit ng BHB at baseng masa ang nasabing aktibidad at nagawang mailingid ito sa kaaway sa kabila nang pinasinsing operasyong paniktik at kombat nito sa buong rehiyon.

---

Lakas-tauhan ng BHB sa rehiyon, lumaki

Lumaki ng 41% o katumbas ng ilang platung pormasyon ang bilang ng mga bagong sampang Pulang mandirigma sa buong rehiyon sa pagtatapos ng taon. Halos lahat ng mga teatrong gerilya ay nagrehistro ng paglaki kung ihahambing sa bilang na inabot nito noong Agosto 2016. Malakas at masiglang tumugon din ang rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran laluna ang mula sa uring manggagawa, kabataang intelektwal at mga kabilang sa maralitang komunidad sa ating kampanya at panawagan para sa pagsampa sa BHB mula sa kalunsuran. Sa ngayon, umaabot sa 29% ang pinagsamang bilang ng mga Pulang mandirigma na nagmula sa uring manggagawa, intelektwal at malamanggagawa. Malaking mayorya pa rin ay mula sa uring magsasaka. Nagmula sa lungsod ang 18% na inilaki ng BHB sa rehiyon. Bukod sa kasalukuyang mga pultaym na kagawad, signipikante ang bilang ng nasa istatus pa ng TOD at sanib sa iba抰-ibang mga yunit ng BHB sa rehiyon. 

Sa paglaki ng bilang ng mga bagong sampa sa BHB, inilunsad sa halos lahat ng teatrong gerilya ang mga bugso ng mga pagsasanay sa BKPM. Naging masigla din ang pagsasanay ng mga kasanayang pangindibidwal at pangyunit bilang paghahanda sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba.

---

Ika-49 anibersaryo ng PKP, ipinagdiwang ng iba抰 ibang probinsya sa rehiyon

Nagbunyi ang buong mamamayan ng Timog Katagalugan sa pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng PKP. Inilunsad sa iba抰 ibang larangang gerilya ang simpleng mga selebrasyon mula Disyembre 26 hanggang Disyembre 31 na dinaluhan ng aabot sa isang libong mamamayan kapwa mula sa kalunsuran at kanayunan. Kasabay nito ay naglunsad din ang mga sangay ng Partido ng kanikanyang pagdiriwang sa iba抰 bahagi ng rehiyon. Ang bawat pagdiriwang ay ginawang selebrasyon ng mga nakamit na tagumpay ng Partido sa rehiyon at buong bansa sa limang dekadang pakikibaka at paglilingkod sa interes ng sambayanang Pilipino. Simula din ito ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ating Partido. Kasabay nito ay pinagkaisa ng Partido ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa pagharap at paglaban sa pasistang rehimeng USDuterte at pagbubuo ng determinasyon ng Partido, Hukbo at rebolusyonaryong mamamayan sa pagharap sa pinaigting na kontra-mamamayang gera ni Duterte.

Sa Quezon, sinimulan ang aktibidad sa pagtataas ng bandila ng PKP at pag-awit ng Internasyunal. Sinundan ito ng talumpati ni Ka Cleo Del Mundo, tagapagsalita ng AMC-NPA. Binigyang saludo niya ang lahat ng rebolusyunaryong martir na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pakikibaka ng buong sambayanan.

Ayon kay Ka Cleo, sa pagpasok ng 2018 ay siguradong haharap ang buong rebolusyonaryong kilusan sa isang pukpukan at ngipin-sangiping gera laban sa rehimeng US-Duterte. 

Sa Sierra Madre, inilunsad ng Rosario Lodronio Rosal Command ang kanilang pagdiriwang at nagbigay-pugay sa mga martir ng rebolusyon sa buong rehiyon. 

Sa Batangas, sinimulan ang mga pagdiriwang na inilunsad sa paggunita, pag-alala at pagbibigaypugay sa 16 na martir ng probinsya sa taong ito. Kabilang dito ang 14 na napaslang sa madugong engkwentro sa Nasugbu noong Nobyembre 28.

Sa Mindoro, magkakasabay na idinaos noong Disyembre 28 sa iba抰 ibang larangang gerilya sa isla ang pagdiriwang. Di bababa sa 600 mga magsasaka, kabataan, mga katutubong Mangyan, mga kasapi ng Partido sa lokalidad, at mga magigiting na mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ng Lucio de Guzman Command ang dumalo sa mga inilunsad na pulong anibersaryo.

Ayon kay Jaime 揔a Diego� Padilla, tagapagsalita ng MGC-BHB TK, ang bawat karanasan sa 49-taong pakikibaka ng mamamayan sa TK kasama ang PKP at BHB ay mayamang aral sa bawat rebolusyonaryo upang magsilbing patnubay sa pakikihamok sa reaksyunaryong mersenaryong hukbo ng reaksyunaryong estado. Ang akumulasyon ng mga aral at tagumpay na ito ang higit na naglalagay sa bentaheng posisyon ng rebolusyonaryong kilusan upang ubos-kayang labanan at gapiin ang pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte sa buong bansa.

---

70 matutunog na taktikal na opensiba, inilunsad ng BHB sa rehiyon

Sa loob ng isang taon, nakapaglunsad ang mga yunit ng BHB sa ilalim ng Melito Glor Command- BHB Timog Katagalugan ng 70 taktikal na opensiba sa buong rehiyon. Binubuo ito ng mga malaking bilang ng reyd, ilang ambus, mga isnayper at sapper operations. Nakasamsam dito ang BHB ng kabuuang 63 mahahabang baril kung saan 16 ang HPR at 47 ang mga shotguns. Dagdag sa kumpiska ang 42 na mga pistola at iba pang kagamitang militar. Sa mga opensibang ito, napinsala ang 116 kaaway, 11 sasakyan ng kaaway, habang walo namang mga kasama ang nagbuwis ng buhay sa mga TO ito.

Tampok sa mga nailunsad na TO ang 2 magkasunod na reyd-kumpiska-pamamarusa ng Eduardo Dagli Command-BHB Batangas sa Selective Security Agency at sa Management Compound ng Hamilo Coast Resort sa Brgy. Papaya, Nasugbu na pagmamay-ari ng pinakamayamang malaking burgesya-kumprador na si Henry Sy. Nakakumpiska ng kabuuang 32 HPR at 12 SFA, bukod pa ang iba pang kagamitang militar sa mga ito.

Samantala, naging matagumpay rin ang serye ng pitong taktikal na opensiba na inilunsad ng Cesar Batralo Command-BHB Laguna mula Mayo 14-17 na lumundo sa isang ambus sa 4 na sasakyan ng 202nd Brigade na dumaan sa hiway sa Brgy. San Antonio, Luisiana. Ang pitong taktikal na opensiba ay lumipol ng 28 pwersa ng AFP-PNP at nanunog ng 3 sasakyan ng ng mga ito. Nakapagkumpiska din ng ilang kagamitang militar.

Nasamsam naman ng mga kumander at mandirigma ng BHB sa ilalim ng Bienvenido Vallever Command sa Palawan ang siyam na malalakas na kalibreng armas, walong pistola at isang Uzi sub-machine gun sa operasyong reyd-kumpiska-pamamarusa kay Gilbert S. Baaco sa Brooke抯 Point, Palawan noong Abril 14. Sinundan pa ito ng isang sapper operation sa Brooke抯 Point at isparo sa Roxas noong buwan ng Hulyo na puminsala sa apat na elemento ng Philippine Marines.

Matagumpay na nailunsad ng dalawang dagliang ambus laban sa naglalakad na pwersa ng 80th IBPA ng mga pwersa ng Rosario Lodronio Rosal Command -BHB Sierra Madre sa Brgy. Lumutan, General Nakar noong ika-30 ng Marso at sa Brgy. Magsaysay, Infanta kapwa sa lalawigan ng Quezon noong Mayo 5. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng isang ripleng M16; pagkapatay ng siyam na kaaway at pagkasugat ng apat pa nilang pwersa na lumikha ng matinding demoralisasyon at takot sa kanilang hanay. 

Sa Mindoro naman ay nakumpiska ng BHB sa ilalim ng Lucio de Guzman Command ang pitong malalakas na armas mula sa isang ambus sa Bulalacao, Oriental Mindoro noong Marso 30 at mula sa dalawang reydpamamarusa sa mga blue guards ng Bluemax Quarry na kumakamkam sa lupain ng mga magsasaka at mangingisda noong Pebrero at Nobyembre sa Rizal, Occidental Mindoro. Napinsala ang kabuuang 15 pwersa ng 4IB sa ilalim ng 203rd Bde at mga kagamitan nito.

Matingkad din sa mga inilunsad na TO ang mga operasyong isnayp na puminsala sa mga piling target, nagpademoralisa sa kaaway at nagpabagal sa kanilang operasyon. Palatandaan din ito ng pagtaas ng kakayanan ng BHB sa taktika at teknika nito sa pakikidigma.

Tinukoy na salik sa matatagumpay na opensibang ito ang malaking pag-abante sa paghawak sa opensibang postura ng signipikanteng bahagi ng organisasyon ng Hukbong Bayan sa rehiyon. Kapuripuri ang ipinamalas na katapangan, kapangahasan at pagiging mapanlikha ng mga kumander at mandirigma na tumupad sa mga nailunsad na matatagumpay na aksyong militar sa buong taon.

Patuloy na pinaghusay ang gawaing paniktik, wastong pagbubuo ng plano sa labanan, paggamit ng superyor na pwersa at pagtitiyak sa pinakamataas na elemento ng sorpresa para matiyak ang tagumpay. Matamang pinag-aralan ng ating mga kumander at mandirigma ang pinakamahina at pinakabulnerableng pwersa ng AFP-PNP-CAFGU na nakapwesto sa ating mga sona at larangang gerilya. Kaalinsabay nito, kailangang patuloy na maitaas ang kapabilidad ng bawat mandirigma sa indibidwal combat techniquegayundin sa mga kasanayang pangyunit para sa epektibidad sa paglipol at paglaban sa kaaway at upang mapaliit ang ang matatamong pinsala ng BHB sa mga labanang ito. 

Ipinagbunyi ng mamamayan ng TK ang matatagumpay na taktikal na opensibang inilunsad sa buong taon. Para sa kanila, pagbibigay-katarungan ito sa libo-libong mamamayang biktima ng malalaking panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador, mga dayuhan at pwersa ng AFP-PNPCAFGU na nananalasa sa kanilang karapatan, buhay at ari-arian.

---

Mga kilos-protesta sa TK, matagumpay na inilunsad

Dumagundong sa buong rehiyon ang serye ng mga kilos-protesta ng mamamayan ngayong buwan.

Laban sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Nagprotesta ang mga progresibong organisasyon noong umaga ng Disyembre 13 sa Cabuyao, Laguna. Matapos nito, sumugod sila sa House of Representatives habang pinagdedesisyunan ng kongreso ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao.

Ani Peti Enriquez, tagapagsalita ng Bagong Alyansang Makabayan-ST (BAYAN-ST), 搘alang batayan ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Lalala lamang ang mga paglabag sa karapatang sibil lalo na sa panahon ngayon na tinatagurian nang prente ng PKP ang mga progresibong organisasyon at indibidwal.�

Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao.
Ginunita ng mamamayan ang Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao noong Disyembre 10-11. Sa Batangas, pinangunahan ng Karapatan-Batangas ang kilos-protesta sa munisipyo ng Nasugbu at harap ng kampo ng 730th Combat Group ng Philippine Airforce sa Palico, Brgy. Bilaran sa parehong bayan. Ipinapabasura nila ang PP374, kinundena ang mga pampulitikang panunupil, at siningil ang berdugong militar sa mga paglabag nito sa karapatang pantao
sa lalawigan.

Samantala, kinundena naman nina Ma. Patricia Andal, tagapagsalita ng NDF- Mindoro, at Ka Madaay Gasic, tagapagsalita ng LdGC-NPA Mindoro ang mga teroristang atake ng rehimeng US-Duterte sa isla kabilang ang mga operasyong militar na nagresulta sa pagkakapaslang ng isang pastor at dalawang kagawad ng barangay, iligal na pag-aresto sa ilang mga sibilyan at mararahas na demolisyon ng mga magsasaka. Siningil din ng mga ito si Duterte bilang numero-unong tagapaglabag ng karapatang pantao ng mamamayan.

Nobyembre 30. 
Ipinagdiwang ang ika-153 kaarawan ni Andres Bonifacio, ika-53 anibersaryo ng Kabataang Makabayan, araw ng anakpawis at ng maralitang lungsod sa Crossing, Calamba, Laguna. Sa kauna-unahang pagkakataon, minartsa ang larawan ng dakilang bayani ng anakpawis na si Bonifacio at iwinagayway naman ang bandila ng Katipunan. Sinariwa nila ang mga aral ng Rebolusyong 1896 at iniugnay ang pakikibaka ng Katipunan sa kasalukuyang pakikibaka ng sambayanan laban sa panunupil ng estado at imperyalismo. Bukoddito, pinarangalan at dinakila rin ang 14 na Pulang mandirigma ng BHB-Batangas na pinaslang ng mga pasistang AFP noong Nobyembre 28.

Laban sa demolisyon. 
Sa parehong araw, nagmartsa ang mga myembro ng Samahan ng Kabataang Mindore駉 (SamaKaMi) patungo sa istasyon ng pulis kung saan nakadetine ang tatlong kabataang iligal na dinakip dahil sa matapang na pagbarikada laban sa marahas na demolisyon sa Brgy. Mabini, San Jose, Occidental Mindoro noong
Nobyembre 28-29.

Kinundena nila ang iligal na pag-aresto sa mga magsasaka at kriminalisasyon sa kanilang lehitimong pakikibaka sa lupa, gayundin ang panghaharas sa mga kabataan habang nasa loob ng detention jail.

Nagbarikada ang 70 mga magsasaka sa pangunguna ng SamaKaMi at mga tagasuporta nito laban sa pangangamkam ng kanilang 26 ektaryang lupain ng pamilyang De Roda at ang naganap na marahas na demolisyon nitong Nobyembre sa nasabing barangay. Hinarap nila ang humigit-kumulang 300-kataong demolition team, 20 pulis ng PNP-Municipal Police Station at Provincial Public Safety Company mula sa bayan ng San Jose.

Regularisasyon sa mga Manggagawa.
Nagpiket ang mga manggagawa ng San Miguel-Yamamura sa Imus, Cavite noon Nobyembre 28. Kinundena nila ang sabwatan ng DOLE-Cavite at kapitalista ng Yamamura sa pagpapanatili sa mga manggagawang halos dalawang dekada nang nagtatrabaho rito bilang kontraktwal at ipinanawagan ang pagreregular sa kanila.


-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com

Dakilain si Tagapangunlong Mao Zedong at ang kanyang mga ambag sa pandaigdigang rebolusyon

Lathalain
Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Kasabay ng pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong Disyembre 26, ipinagbubunyi rin ng rebolusyonaryong mamamayan ang ika-124 na kaarawan ni Mao Zedong. Naging makabuluhan at inspirasyon ng mamamayang nakikibaka sa buong daigdig ang pamumuno at paglalapat ng mga dakilang aral ng teorya ng Marxismo-Leninismo sa rebolusyong Tsino ni Mao bilang tagapangulo ng Partido Komunista ng Tsina.

Bilang rebolusyonaryo, hindi matatawaran ang buong katapatang paglilingkod at pagtataguyod ni Mao sa kadalisayan ng layunin ng Partido na pawiin ang pagsasamantala sa pagitan ng uri sa uri. Masasalamin ito sa mga aral ng Maoismo na pinanday ng walang humpay at matinding tunggalian; ang teorya ng matagalang digmang bayan at ang pagbaka sa modernong rebisyunismo sa pamamagitan ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng diktadurya ng proletaryado sa panahon ng sosyalismo. Mananatiling buhay sa diwa ng sambayanang Pilipinong lumalaban at naghahangad ng sosyalistang lipunan ang mga ginintuang aral ng puspusang pakikibaka ng mamamayang Tsino at ng Maoismo.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com

Sina Ka Karol at Ka Mariel: mga kababaihang hukbo na nagpapatuloy ng mga simulain nina Ka Alex at Ka Bela

Lathalain 
Kalatas | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017 

揂ng kababaihang nakikibaka ay kababaihang di-magagapi.�
Mao Ze Dong

Naninindigan at lumalaban梚to ang katangian ng rebolusyonaryong kababaihan - kababaihang sa panahon ng digma ay kayang manatili at ipagtanggol ang kanyang karapatan. Kababaihang lumalaban hindi lang para sa sarili kundi para sa pagpapalaya ng kababaihang binusabos ng pyudal-patriyarkal at burges na sistema. Naghuhukbo sila at nakikipagdigma upang mabuhay at mapalaya ang buong sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan, kapalit man nito ang kanilang buhay kung kinakailangan.

Sina Kasamang Alex at Kasamang Bela: mga dakilang martir ng rebolusyon

Isang intelektwal mula sa sektor ng kabataang estudyante si Kasamang Alex, kasapi ng isang progresibong organisasyon ng mga kababaihan noong sibilyan pa. Dahil sa higit na pagpapaunlad at pagmumulat sa sarili, lalo niyang napagtanto na armadong rebolusyon ang solusyon sa matagal nang pagsasamantalang nararanasan ng kapwa niya kabataan at kababaihan at ng buong mamamayan. Nagpasya siyang makipamuhay sa yunit ng Hukbong Bayan sa Batangas. Tinalikuran nya ang maalwang buhay at niyakap ang mga kahirapan sa buhay-hukbo. Hindi nagtagal, napagdesisyunan niyang 搆ung babalik pa ako sa labas, limitado ang magagawa ko. Kaya lalahok ako sa armadong paglaban dahil dito ako mas kailangan� at mula rito抷 nagpultaym siya bilang isang Pulang mandirigma.

Nagmula naman sa uring magsasaka sa lalawigan si Kasamang Bela. Sumampa sya sa Bagong Hukbong Bayan tulak ng kinalakhan niyang kahirapan ng buhay. Kabilang ang kanyang pamilya sa biktima ng pangangamkam ng lupain ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador kabilang na si Henry Sy. Sa loob ng mahigit isang taong pagiging hukbo, binaklas niya sa kanyang sarili bilang isang babae ang kanyang pyudal na kulturang kinalakhan nang sumapi sya sa BHB. Sinalamin ng pagbabagong ito ang minsa抷 pagsambit niya ng mga katagang 揵alang-araw, magiging kumandera rin ako�.

Sina Ka Alex at Ka Bela ay kabilang sa 14 na Pulang mandirigmang pinaslang ng mga pwersa ng PNP at 730th Combat Group ng PAF noong Nobyembre 28, ganap na alas-otso ng gabi sa Brgy. Kaylaway at Aga, Nasugbu. Kasama sa napaslang ang tatlo pang kasamang kababaihang hukbo梥ina Ka Ella, Ka Anna, at Ka Alena. Tinahak ng 14 na mga bayani ang landas ng armadong rebolusyon maging ang kapalit man nito ay ang kanilang buhay.

Sina Kasamang Karol at Kasamang Mariel: mga bagong kababaihang rebolusyonaryo

Isang ina at sa kasalukuya抷 isang mahusay na Pulang mandirigma si Kasamang Karol. Dati siyang manggagawa sa isang pabrika ng damit at kumilos din sa ligal hanggang magpultaym dito. Ang kanyang ina at mga kasama sa pakikibaka ang nagpalaki sa kanyang tanging anak dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang asawa habang ipinagbubuntis pa niya ang kanilang anak. Ngayong isa nang Pulang mandirigma si Ka Karol, aktibo siya sa kanyang gawain sa Hukbo bilang opisyal sa lohistika at medikal. Hindi na lang siya gumagampan bilang ina ng kanyang anak kundi ina ng mga kasama sa hukbo at ng iba pang mga anak ng bayan梚sang dakilang ina ng rebolusyon! 

Tulad ng anak ni Ka Karol, musmos pa lamang ay naririnig na ni Ka Mariel ang ilang mga terminong binabanggit ng mga aktibista tulad ng 損ambansa demokratikong pakikibaka�, at 搈alakolonyal at malapyudal� mula sa kanyang mga magulang. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, sumapi siya sa isang progresibong organisasyon ng mga kabataang estudyante sa kanilang paaralan at pinagsabay ang pag-aaral sa pagkilos. Nang magdisiotso anyos, pinagpasyahan niyang habambuhay na maging kasapi ng BHB. Sa simula, hindi naging madali para sa kanyang mga magulang na mawalay sa kanilang tabi si Mariel subalit kalaunan, tinanggap nila ito sa layuning wakasan ng rebolusyon ang pagsasamantala at malaon nang paghihirap ng sambayanan Pilipino. Aniya, 搆ahit saan tayo magpunta, kahit anong landas ang tahakin natin, hindi natin maiiwasan ang mahirapan, hindi maiiwasan ang mamatay. Pero mas mabuti nang mamatay nang lumalaban kaysa unti-unti kang pinapatay nang walang kalaban-laban!� Ngayon ay isa nang mahusay na giyang pampulitika si Ka Mariel.

Lumalabang nagbuwis ng buhay sina Ka Alex, Ka Bela at ang iba pang rebolusyonaryong martir. Bahagi na ng buhay ng tao ang kamatayan, subalit nagkakaiba ang bigat o timbang nito sa kung para kanino ba iniaalay ang buhay. Kailangang higit na isulong ang armadong paglaban sa pasistang rehimeng walanghabas na pumapaslang sa mamamayan. Kailangang organisahin at pakilusin para sa rebolusyon ang kababaihang bumubuo ng higit kalahati ng sambayanang Pilipino. Magsisilbing inspirasyon ang pakikidigma ng marami pang kababaihan upang paigtingin ang rebolusyonaryong pakikibaka.

Lubos na ipinagmamalaki sina Ka Alex, Ka Bela, Ka Karol, Ka Mariel at ang marami pang kasamang tumatahak sa landas ng pakikibaka ng kanilang pamilya, mga kaibigan, kasama sa rebolusyon at ng masang kanilang pinaglilingkuran. Ipagmamalaki ng bawat rebolusyonaryo ang kanilang pagiging mga mabubuting anak ng bayan. Dadaluyong sa buong bansa ang pagsisilbi nila nang walang maliw sa armadong paglaban, buhay man ay ialay, upang makamit ang ganap na tagumpay, ang lipunang walang pagsasamantala.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com

Biguin ang todo-largang militarisasyon sa Palawan!


Kalatas
Pangunahing Lathalain | Tomo 37 Bilang 9 | Disyembre 2017

Nangangarap nang gising ang Western Command at rehimeng US-Duterte na mawawasak nito ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan. Nagkukumahog sila ngayong durugin ang lumalakas na rebolusyonaryong kilusan sa probinsya bago matapos ang 2017 upang ipagtanggol ang dayuhang interes at lalong ibukas ang Palawan sa higit na pandarambong.

Mula Hulyo 2017 hanggang kasalukuyan, naharap ang rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng Palawan sa walang-patid na militarisasyon. Sa ilalim ng kontra rebolusyonaryong Oplan Kapayapaan, binuo ang Joint Task Force South at Joint Task Force North ng Philippine Marines, Western Command, Special Forces at PNP Special Action Force (SAF). Target ng mga TF na ito na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan sa loob lamang ng anim na buwan. Inilunsad ang focused military operations sa itinakdang priority areas sa tabing ng mga civil military operations kabilang ang mga bayan ng Bataraza, Brookespoint at Rizal.

Ginawang lehitimo ng mga pakanang ito ang pananalasa sa buhay, kabuhayan
at ari-arian ng mamamayang Palawe駉. Naging laganap ang iligal na pag-aresto at
pagkukulong sa gawa-gawang kaso o sa paratang na ang mga ito ay kasapi ng BHB, pagtortyur at pagtatakda ng curfew sa mga magsasaka at minoryang umaahon sa kanilang mga bukid. Kahit walang kalaban, binobomba ng mga sundalo ang mga kabundukan sa pamamagitan ng mortar shelling.

Sa ilalim ng IP-centric approach ng Oplan Bayanihan, ang mga katutubo sa Palawan ay nirerekrut nila sa FAM-SG (Filipino Alliance Movement-Security Group), isang grupong paramilitar na gagamiting pantapat sa mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa baryo. Nagiging target din ng pananakot at pagbabanta ang mga pambansang minorya sa Palawan upang pilitin silang makipagtulungan sa AFP laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Ginamit din ng kaaway ang iba抰 ibang tipo ng operasyong psywar tulad ng CLIP (Comprehensive Local Integration Program). Sa ilalim nito, pinasusuko ng militar at lokal na gobyerno ang mga sibilyan na tinatatakan nilang BHB upang pagkakitaan ang mga ito at palabasing humihina na ang BHB sa probinsya. Bahagi rin ng psywar ang engrandeng mga civil military operations kung saan namimigay ang mga nag-ooperasyong pwersa ng militar ng bigas, karneng baboy, delata bukod pa sa dati nang mga inilulunsad tulad ng medical mission, dental mission, at marami pang iba. Naglalayon itong lansihin at suhulan ang mamamayan upang ipresyur ang masa na makipagtulungan sa kanila.

Ginagawa ito ng kaaway upang bigyan-daan ang mapaminsalang pagmimina, palm oil plantation at iba pang pandarambong sa likas yaman sa Palawan. Matatandaang sa nagdaang mga taon, pinaigting ng Bienvenido Vallever Command-BHB Palawan ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba at hakbang pamamarusa upang patamaan at bigwasan ang mga kumpanyang sumisira sa kalikasan, nangangamkam ng mga lupaing ninuno at mga pasistang pwersang nagtatanggol sa interes ng mga kumpanyang ito. 

Higit pang iigting ang pagsisikap ng kaaway na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan at pigilan ang paglaban ng mamamayan kasabay ng garapalang pangangayupapa ni Duterte sa imperyalismong US. Nakaistasyon ngayon sa Palawan ang mga base militar ng US sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa at Ulugan Bay. Ngunit gaano man maging kadesperado ang US, si Duterte at AFP, hindi nito kailanman matatapatan ang makapangyarihang lakas ng mamamayan.

Mula dito, kailangang higit na paghandaan, harapin nang buong-tatag at biguin ng mamamayan sa isla katuwang ang rebolusyonaryong kilusan ang imbing pakana ng kaaway na wasakin ito. Kailangang magbigkis ang mamamayan upang ilantad at labanan ang pasistang atake ng militar. Ilunsad ang mga pagkilos sa mga sentrong bayan at kalampagin ang mga opisina ng lokal na gobyerno upang igiit ang pagpapahinto ng militarisasyon sa isla. Kasabay nitoang pagpapaigting ng mga pakikibakang masa upang labanan ang mga mapaminsalang proyekto sa buhay, kabuhayan at kalikasan.

Lalong malaki ang pangangailangang paigtingin din ang armadong pakikibaka upang tapatan ang kontramamamayang dahas ng AFP. Kailangang patuloy na ilunsad ang mga taktikal na opensiba upang parusahan at pagbayarin ang mga pwersang militar na lumalabag sa karapatang-tao ng mamamayan. Ganundin, higit na pasiglahin ang kampanyang pagpapasampa sa BHB bilang tanging sandigan ng mamamayan at magtatanggol sa kanya.


-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
	st.kalatas@gmail.com
	balikwastk.wordpress.com