Mataas na pagpupugay sa NDFP, ipinapaabot ng Timog Katagalugan

Press Release
Oktubre 11, 2016

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Nagpupugay ang rebolusyonaryong pwersa ng Timog Katagalugan sa naganap na usapang pangkapayapaan noong Oktubre 6-10 upang mapagkaisa ang balangkas ng lalamanin sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of the Philippines (GPH).

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command, “Napapanahong talakayin ang mga ugat ng kahirapan sa bansa ayon sa napagkaisahang balangkas ng NDFP at GPH.”

Ani Ka Diego, partikular sa Timog Katagalugan, salalayan ang balangkas ng CASER na mapag-usapan na at bigyang kalutasan ang laganap na pangangamkam at kawalan ng lupa sa hanay ng mga magsasaka at laganap na kontraktwalisasyon sa hanay ng mga manggagawa.

“Dapat bigyang pansin ng gubyernong Duterte ang kalagayan ng masang anakpawis. Hangga’t hindi natutugunan ang kanilang mga demokratikong karapatan at kahilingan, magpapatuloy ang pakikibakang masa ng masang manggagawa’t magsasaka at iba pang inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan sa rehiyon,” dagdag ni Ka Diego.

Nananawagan rin si Ka Diego na palayain na ang mga bilanggong pulitikal ayon sa napagkasunduan sa usapang pangkapayapaan. “Kailangang tupdin ng GPH ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal bilang seryosong hakbang nito upang makumpleto ang buong proseso ng usapang pangkapayapaan.”

Paalala ni Ka Diego, “Makakamit lamang ang tunay na kapayapaan kung ito ay makatarungan at makatwiran, pabor sa panig ng mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.”

Advertisements

Kadakilaan ng mga bayani, ginugunita ng Melito Glor Command

Press Release
Nobyembre 1, 2016

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Ginugunita ng Melito Glor Command ang kadakilaan ng mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanang Pilipino ngayong Araw ng mga Patay.
Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, “Libu-libong mamamayan na ang nagbuwis at nag-alay ng kanilang buhay para sa pambansa-demokratikong adhikain ng sambayanang Pilipino. Utang natin sa kanila anuman ang inaabot na lakas ng rebolusyonaryong kilusan sa kasalukuyan.”
Kaugnay nito, iginagawad ng Melito Glor Command ang pinakamataas na parangal at pagkilala sa lahat ng mga dakilang martir at bayani ng Timog Katagalugan. Ilan lamang sa kanila ang mga dakilang kasamang sina:
Armando “Ka Simeon” Teng, Eduardo “Ka Vocag” Serrano, Edelberto “Ka Enteng” Escudero, Gregorio “Ka Roger” Rosal, Rosemarie Lodronio “Ka Soli” Rosal, Cesar “Ka Ruben” Batrallo, Gilbert “Ka Ipe” Tugas, Pamela Jane “Ka Sol” Lapis, Jessica Sales, Eden Marcellana, Diosdado “Ka Fort” Fortuna, Eddie Gumanoy;
Gregorio “Ka FL” Rosanes, Expidito Albarillo, Manuella Albarillo, Cesar Fortuna, Budbud Usting, Metusellah Ocfemia, Joan Tinambunan;
Rommel “Ka Maki” Flores, Stephen Lester Barrientos, Mark Anthony “Ka Rowan” Velasco, Symone Donacao, Rowan Labo, Karen dela Cruz, Kristine Quevedo, Racquel Aumentado, Misael Burgos, Marjorie Manto, Emmanuel delos Reyes, Deborah Stoney, Ulpiano Araneta Jr., Armando Cerna;
Darwin Amay, Ian Maderazo, Renante Medina, Nilo Hatol, Nicanor delos Santos, Nestor Villanueva, Dorris Cuario, Manasis “Ka Marlou” Tena, Prospero “Ka Peping” Agudo, Elmer “Ka Maolen” Briña, Noli “Ka Rico” Astrera, Reimundo “Ka Vimiel” Galicia, Jayjay “Ka Binbin” Monasterio, Narciso “Ka Tino” Rabaca, Keiven “Ka Milan” Origenes, Marlon “Ka Ope/Rotz” Caacbay, Jayson “Ka Udyr” Pagalan, Nora “Ka Yayang” Rosanes;
Nelson “Ka Ry” Ilao, Diosdado Rempi, Rosario Olvinar, Eduardo Olvinar, Juvy Magsino, Leyma Fortu, Jay delos Santos, Grego Guevarra, Vicente Alpog, Fernando Pamorada, Christopher Barrientos, Roberto “Ka Brando” Campaner, Juancho de Guzman, Raymundo Alforte, Felix Dumalagan, Florencio “Ka Bong” Romano, Mely Carvajal, Berlin Trinidad, Emmanuel Florendo, Cesar Alibado, Norman de Castro, Roberto de Lima, Bio Pagwagan, Alladino Dangheros, Edu Siosarly, Raul Sibulan, Reynold Candelario, Noli Biñan, Arnel Mendoza, Allen Panado, Rufino delos Reyes, Felizardo Aquino Robledo, Felix Tolentino Celestino, Jorge Baylon, Silet Baylon, Jojo Vicente, William Celestino, Joel Retoran, Perlito Mateo, Danilo Cerna, Xerxes Tagnum, Arman dela Cruz;
Hanley Arnaiz, Angelito Mindoro, Renato Sulit Gonda, Manuel Gabayno Gregorio, Carlos Guilas, Marcelino Basa, Rubuan Roque, Ricky Soller, Boy Rizano, Boy Paguia, Alfredo Alunsagay Alvaro, Rey Concha Andal, Dodong Robles, Felicidad Traviña, Danilo Rejano Mayo, Junior Muscoso, Henry Ursua, Tanael Agapay, Arturo Sibulan, Garry Monteza, Elmer Aldaba, Danilo Sonio, Manuel Toribio, Manuel Balatiko, Cocoy Dipasupil, Marilou Tagasa, Noli Rezus;
Arturo de Guzman, Emilio Musico, Proseso Apolinario, Ricky Solangon, Artemio Apolinario, Ramon Isla, Juan Fadriquilan, Rogelio Abanilla, Florendo Solongkawan, Ricardo Sangre, Telong Sonio Modesto, Mussulini Tijulan Jr, Pangging Gadon, Abelardo Yacub, Johnny dela Cruz, Caleb Delfin, Lorenzo Visca, Diosdado Alcantara, Frederico de Castro Antaran, Vincent Fabila, Arnel Tamo, Erick Millanes, Benjo Indonilla, Josie Fuentes, Ameto Aballe, Ranier Rodrigo, Ramon Benigno, Carlos San Jose, Wenceslao Olaguer, Boy Mabesa, Gil Barja, Homer Aquilino, Roberto Plopinio, Henry Abraham Jr, Gerry Faustino;
Bukod sa kanila sina Ka Tomtom, Ka Ex, Ka Binoy at libu-libo pang mga kasama at masa na walang pag-iimbot na inialay ang kaisa-isang buhay para sa dakilang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo.
Sila ang ipinagkakapuri ng Partido na mga mabubuting anak ng bayan, mga huwaran at ulirang-lingkod ng uring anakpawis—ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang pinagsasamantalahan at binubusabos ng mapang-aping sistemang pinaghaharian ng malalaking kumprador-asyendero-burukrata.
Ang kanilang buhay at kadakilaan ay nakasulat na sa mga aklat ng rebolusyonaryong kasaysayan at ginugunita ng iba’t ibang larangang saklaw ng Melito Glor Command sa anyo ng mga pulong pagdakila sa mga bayani at mga pangkulturang programa ng lahat ng mga yunit ng hukbo sa buong Timog Katagalugan.
Ani Ka Diego, hangga’t nagpapatuloy ang rebolusyonaryong pakikibaka, mananatiling buhay ang alaala ng ating mga martir at bayani at hindi kailanman nawalan nang saysay ang iniambag nilang buhay para sa sambayanan.
Sa kabila ng pagkamatay ng mga martir ng sambayanan, patuloy pa ring dumarami ang bilang ng mamamayang nakikiisa, nakikibaka at sumasampa sa Bagong Hukbong Bayan.
“Patuloy na nabubuhay ang bawat bayani sa atin, ang kanilang mga alaala, prinsipyo at gawa, basta’t nariyan tayo at handang tumangan ng naiwan nilang responsibilidad,” dagdag ni Ka Diego. ###

Jaime “Ka Diego” Padilla, bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command

Press Release
Oktubre 8, 2016

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Itinalaga ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan si Kasamang Jaime “Ka Diego” Padilla bilang bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command ng New People’s Army (MGC-NPA) upang magpatuloy ang paghahatid ng rebolusyonaryong mensahe sa Timog Katagalugan.

Ayon kay Ka Diego, bilang pagbubukas ng usapang pangkapayapaan, buo ang tiwala ng rebolusyonaryong kilusan na mararating ang tunay na minimithing kapayapaan na may panlipunang katarungan para sa sambayanan. Inaasahang positibong tutugon ang gubyernong Duterte sa mga ihahaing adyenda ng bayan.

Dagdag ni Ka Diego, “Ibinibigay ng rebolusyonaryong pwersa sa Timog Katagalugan ang buong suporta at tiwala kay Ka Fidel Agcaoili bilang bagong tagapangulo ng NDFP Peace Panel. Kinikilala ng Timog Katagalugan ang kanyang naging ambag at ubos-kayang paglilingkod sa buong panahon ng higit sa 47 taong pakikibaka ng mga mamamayan.”

Ani Ka Diego, mahusay na gagampanan ni Ka Fidel Agcaoili ang pamumuno sa usapang pangkapayapaan tungo sa pagkakamit ng tagumpay nito. Ang pasyang italaga si Ka Fidel Agcaoili kapalit ng nagretirong si Ka Luis Jalandoni ay hudyat na seryoso ang rebolusyonaryong kilusan na ipagpatuloy ang negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP.

Asahan ng rebolusyonaryong pwersa ng buong Timog Katagalugan at ng iba pang mga mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang mga regular at napapanahong pahayag ni Jaime “Ka Diego” Padilla. ###

Anti-US na tindig ni Presidente Duterte ng GPH, kapuri-puri

Press Statement
Oktubre 31, 2016

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Ang mga pahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ng GPH nitong mga nakaraang araw at linggo sa kanyang mga press conference at mga talumpati laban sa gubyernong US ay pagpapahiwatig ng patriyotismo at pagkamakabayan. Sa kauna-unahang pagkakataon si Duterte lamang ang tanging naging Presidente ng GPH na tahasang tumindig at nagpahayag ng pagtutol sa tuwiran at di tuwirang pakikialam ng US sa mga panloob at panlabas na usapin ng bansa. Lahat ng naging presidente ng Pilipinas sapul noong komonwelt (mula kay Quezon hanggang kay Benigno Simeon Aquino III) ay pawang mga tuta ng imperyalismong US at mga sunud-sunuran sa dikta ng imperyalismong US. Kaugnay nito, kapuri-puri ang mga anti-US na pahayag ni Duterte at ang kanyang pagpapahayag ng isang patakarang malaya at non-aligned na ugnayang panlabas.

Mapakikinabangan nang husto ng sambayanang Pilipino kung patuloy na ilalantad at lalabanan ni Presidente Duterte ang iba’t ibang krimen ng imperyalismong US at pasistang tropa nito laban sa mamamayang Moro at iba pang katutubo ng Mindanao, at sa buong sambayanang Pilipino. Dapat ilantad ng presidente Duterte ang historikal na papel ng imperyalismo laban sa mamamayang Pilipino. Maraming krimen ng imperyalismo ang itinago sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbaluktot sa kasaysayan at tunay na kaganapan sa ilalim ng kolonyal na pananakop at paghahari nito sa Pilipinas.

Ang mga naging pahayag ni Presidente Duterte laban sa imperyalismong US ay kapuri-puri at nararapat na umani ng malawakang suporta mula sa mga progresibong organisasyon at sektor at iba pang uri sa lipunang Pilipino na nagmamahal sa kalayaan at kapayapaan. Dapat ipakita at ipadama ng buong sambayanang Pilipino ang buong suporta sa mga makabayan at patriyotikong paninidigan ni Duterte laban sa imperyalismong US sa panghihimasok at pakikiaalam nito sa Pilipinas.

Dahil sa tuluy-tuloy at walang tigil na pagbira ni Presidente Duterte sa Estados Unidos at kay Obama, tiyak tayong gumagawa at hindi titigil sa paggawa ng mga pailalim (covert operation) na hakbang ang CIA at iba pang ahensyang pangseguridad ng Estados Unidos. Maaaring ang mga ito ay sa pamamagitan ng pagpatay at/o pagpapatalsik sa poder (maalinman sa pamamagitan ng coup d’etat o impeachment) kay Duterte at/o sa iba’t iba pang pamamaraan tulad ng mga nagaganap sa iba pang panig ng mundo kung saan humahadlang sa paghahari at interes ng imperyalismong US sa daigdig. Dahil dito, marapat lamang gumawa ng kauukulang pangseguridad at pag-iingat sa pataksil na pag-atake ng CIA at mga alipures nila sa Pilipinas. Naghihintay lamang ang imperyalismong US nang tamang panahon para isagawa ang buktot nilang hangarin. Hinihintay lamang nilang bumaba ang popularidad ni Duterte sa sambayanang Pilipino, bago isagawa ang maitim na balak laban sa makabayan at patriotikong si Duterte.

Sa isang banda, bukas ang rebolusyonaryong kilusan na ipagkaloob ang seguridad bilang kaligtasan laban sa lihim na banta sa kanyang buhay at posisyon bilang Presidente ng Pilipinas. Bukas ang dalawang kamay na tatanggapin ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan si Presidente Duterte kung nanaisin niya.

Sa isang banda, hindi lamang sa salita at mga pahayag dapat ipakita ni Duterte ang pagkamakabayan at patriyotismo nito. Dapat ipakita niya ito sa pamamagitan ng aktwal na pagsasagawa ng mga nakasulat na patakaran ng kagyatang pagpapawalang bisa sa lahat na mga di-pantay na kasunduan tulad ng US-RP Mutual Defense Treaty, Laurel-Langley Agreement, VFA, EDCA at mga katulad nito. Sa kagyat dapat pawalang saysay ang anumang hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na naglalagay sa bansa sa tagibang na relasyon sa ekonomiya, ugnayang panlabas at kalagayang pangseguridad nito. Panahon na para makaalpas ang bansa sa tanikala ng pagkaalipin at pagkabusabos sa imperyalismong US. Hindi kailanman makakamit ng bansa ang isang maunlad at masaganang lipunan hangga’t hindi nakakawala sa pambubusabos ng imperyalimong US ang Pilipinas.

Ang imperyalismong US, malalaking burgesya-kumprador at malalaking panginoong maylupa ang sagka sa tunay na kaunlaran, kasaganaan at kapayapaan sa buong bansa. Sila ang tatlong salot sa lipunang Pilipino na dapat labanan ni Duterte, ng rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino hindi lamang sa salita kundi higit sa lahat sa gawa. Sa sama-sama at kapit-bisig na paglaban at pagsusulong sa anti-imperyalistang paninindigan ng lahat ng mga patriyotiko, makabayan at ng buong sambayanang Pilipino makakamit natin ang isang demokratikong lipunan na tunay na malaya at makatarungan.

Makakaasa si Presidente Duterte na kaisa niya ang buong sambayanan at buong rebolusyunaryong pwersa sa Pilipinas sa ilalim ng NDFP sa paglaban sa pandarambong at terorismo ng imperyalismong US sa Pilipinas.

Itaguyod at ipaglaban natin ang isang tunay na makabayan, patriyotiko at may kalayaang Pilipinas!

Mamamayan ng Timog Katagalugan, mainit na sinasalubong ang ikalawang serye ng Usapang Pangkapayapaan

Press Release
Oktubre 8, 2016

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Mainit na sinasalubong ng mamamayan ng Timog Katagalugan, laluna ng rebolusyonaryong pwersa ang ikalawang serye ng Usapang Pangkapayapaan na nag-umpisa noong Oktubre 6 sa Oslo, Norway sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of the Philippines (GPH).

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, “Ikinagagalak ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang ikalawang serye ng Usapang Pangkapayaan, kung saan inaasahang mapagkakasunduan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) hinggil sa mga kinakailangang pagbabago sa usaping pang-ekonomiya at panlipunan para lutasin ang sanhi ng armadong tunggalian.”

Partikular na tinukoy na ugat ng kahirapan sa bansa ang kawalan ng sariling lupa, kulang na sahod, kontraktwalisasyon, kawalan ng abot-kayang serbisyong panlipunan, pagkasira ng kalikasan, karahasan, denasyunalisasyon, neoliberalismo at iba pang ihaharap sa mesa sa pagitan ng GPH at NDFP.

Dagdag ni Ka Diego, “Magandang bagay na tatalakayin na ito bilang bahagi ng paglutas sa problema ng sambayanang Pilipino dahil seryoso ang rebolusyonaryong kilusang ipagkaloob ang tunay at pangmatagalang kapayapaan.” Nais din ni Ka Diego na ipakilala ang kampanya sa social media na #JustPeace at #BuhayNPA bilang pagsuporta sa panawagang kamtin ang isang makatarungang kapayapaan.

Pagkatapos ng CASER, isusunod na pagkakasunduan ang Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR) at End of Hostilities and Disposition of Forces.###

NPA, dinakip ng mga pulis sa Mindoro, Paglabag sa ceasefire, kinundena ng mga rebolusyonaryo

Ka Higom Maragang
Tagapagsalita
Lucio De Guzman Command-NPA Mindoro

Ka Ma. Patricia Andal
Tagapagsalita
National Democratic Front-Mindoro

Mariing kinundena ng mga pwersang rebolusyonaryo sa Mindoro ang pagdakip ng PNP- Mimaropa sa isang Pulang mandirigma sa kabila ng umuusad na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Tinawag ni Ka Ma. Patricia Andal, tagapagsalita ng NDF-Mindoro, ang mga pulis na “traydor at insinsero” sa usapang pangkapayapaan dahil sa pagdakip sa kanilang mandirigmang si Jeffrey Delos Reyes habang tumutupad ito ng tungkulin para sa nasabing usapan.

“Ang pagdakip nila kay Delos Reyes ay isang nagdudumilat na katotohanang simula’t sapul hindi naman sinsero ang mga pulis na umusad ang usapang pangkapayapaan,” ani Ka Patricia. “Alam naming kayang kaya nilang bastusin ang mga rebolusyonaryo sapagkat gawain nila iyan. Ngunit ganyan sila kagarapal dahil binabastos din nila ang kanilang commander in chief na si Rodrigo Duterte sa direktiba nitong tigil-putukan.”

Giit naman ni Ka Higom Maragang, tagapagsalita ng Lucio De Guzman Command (LDGC)/NPA-Mindoro, na gawa-gawa ang mga kasong isinampa kay Delos Reyes. Aniya, hindi dapat ituring na kriminal ang mga nagsusulong ng lehitimo at makatarungang armadong pakikibaka.

“Lehitimo ang aming pakikidigma sa reaksyunaryong gubyerno sapagkat nagsusulong kami ng tunay na pagbabago laban sa pagsasamantala at pang-aapi ng naghaharing uri sa sambayanan. Kung hindi ito lehitimo, hindi haharap ang GRP sa negosasyong pangkapayapaan,” ani Higom.

“Ang mga kaswalti sa hanay ng mga kombatant sa panahon ng digma ay hindi krimen, at kung gayon ay hindi dapat isampang kasong kriminal sa mga imbwelto sa digmaan. Maliban kung sila ay lumalabag sa mga patakaran at internasyunal na makataong batas sa pakikidigma, na kung tutuusin ay lagi’t laging nilalabag ng mga mersenaryong hukbong sandatahan ng GRP,” paliwanag niya.

Dinakip ng mga elemento ng PNP-Mimaropa si Delos Reyes sa Victoria, Oriental Mindoro habang tumutupad ng gawain para sa usapang pangkapayapaan. Kasalukuyan siyang nakaditine sa Oriental Mindoro Provincial Jail sa Calapan City sa kasong murder at frustrated murder.

“Sinasabotahe ng mga pulis ang usapang pangkapayaan,” ani Delos Reyes. “Dumudulog po tayo sa lahat ng kaisa natin sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, paigtingin pa natin ang pagsuporta sa usapang GRP-NDFP, ipanawagan nating ibasura ang mga gawa-gawang kasong kriminal sa mga Pulang mandirigma, palayain ang lahat ng detenidong pulitikal, at ipaglaban natin ang tunay na pagbabago para sa ating bayan,” panawagan niya. ###

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan kay Rowan sa +639477750427 / npamindoro.ldgc@gmail.com

Sagupaan bago ang tigil-putukan, NPA sa Quezon nakikiisa sa pagsisimula ng Peace Talk

Apolonio Mendoza Command
NPA Quezon

LOPEZ, QUEZON — Bago parehong nakapagdeklara ng tigil-putukan ang New People’s Army at Armed Forces of the Phlippines, nagkaroon pa ng sagupaan sa pagitan ng magkabilang panig noong gabi ng Agosto 18 sa bawnderihan ng Barangay San Isidro at Jongo sa bayang ito.

Ayon sa mga ulat ng mga residente sa barangay, hindi bababa sa apat na sundalo ang namatay na nakita nilang inilalabas sa pinaglabanan, bukod rito ang mga sugatan. Nagtamo ng malaking pinsala ang mga sundalo ng 85th IBPA matapos silang tambangan ng isang yunit ng NPA sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command.

Wala namang kaswalti sa bahagi ng NPA.

Tumagal ang labanan ng may 20 minuto na nagsimula bandang 10:40 ng gabi.

Naganap ang pinakahuling labanan ilang araw bago ang Peace Talks sa pagitan ng NDFP at GPH na magsisimula ngayon.

Ayon kay Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng AMC-NPA, mahigpit silang tatalima sa idineklarang unilateral ceasefire ng CPP-NPA-NDFP bilang bahagi ng pagdiriwang at pagpapalakas ng muling pagbubukas ng Usapang Pangkapayapaan.

“Nalulugod ang buong rebolusyunaryong kilusan sa lalawigan sa pagsisimula ng Peace Talk,” ani del Mundo.

“Naniniwala ang rebolusyunaryong kilusan na kung magiging seryoso ang rehimeng Duterte sa pagtukoy sa mga pundamental na usaping kaugnay ng tunay na repormang agraryo, pagpapaunlad ng agrikultura sa kanayunan, trabaho at dagdag-sahod ng manggagawa, malinaw na programa sa pambansang industriyalisasyon, tiyak na may mga magiging positibong resulta ang Peace Talks,” dagdag ni del Mundo.

Para kay del Mundo, ang pagresolba sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms ang hahawan sa daan patungong kapayapaan na matagal nang inaasam ng sambayanang Pilipino.

“Tinatawagan ang lahat ng yunit ng NPA sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command at mga rebolusyunaryong samahang masa sa buong teatro ng digma na makiisa at gawin ang buong makakaya para maging mabunga at matagumpay ang Usapang Pangkapayapaan.Makakamit lamang ito kung seryosong lulutasin ang pundamental na problema ng sambayanan. ”

Nanawagan din si del Mundo sa lahat ng mamamayan ng lalawigan na nagmamahal sa kapayapaan na makisangkot at irehistro ang boses sa magaganap na Peace Talks.#