Category Archives: Uncategorized

Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa pamilyang Marcos

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

September 25, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

 

Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa pamilyang Marcos

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang mga estudyante, guro, at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños na naglunsad ng pagkilos laban sa isinagawang aktibidad ng mga tagasuporta ni Marcos upang dakilain ang diktador sa loob ng kanilang pamantasan.

Sa panahong ito, agresibo ang lahat ng makinarya ng rehimeng US-Duterte upang ipatanggap sa mamamayan ang nakaambang pagpapalawig ng Martial Law sa buong bansa. Samu’t sari rin ang pakana ni Duterte upang baluktutin ang kasaysayan at dakilain ang pasistang diktador na si Marcos.

Kaya naman, marapat lamang na maglunsad ng mga kilos protesta upang maglinaw sa mamamayan hinggil sa mga atrosidad ng Martial Law ng pasistang diktadurang US-Marcos. Dapat ding ilantad ang mga tangka ni Duterte na sumunod sa yapak ng iniidolo niyang si Marcos katulad na lamang ng tatlong gera na inilunsad niya laban sa sambayanang Pilipino, pagkontrol sa lahat ng sangay ng reaksyunaryong gubyerno, at pagpapatahimik ng kanyang mga kritiko pati na rin ang mga kaaway niya sa pulitika.

Kaya naman, nananawagan ang MGC – NPA ST sa lahat ng mamamayan sa rehiyon at sa buong bansa na ilantad at labanan ang pasistang rehimeng US-Duterte. Napatunayan na noong panahon ng diktadurang US-Marcos na tanging sa pamamagitan ng digmang bayan maibabagsak ang isang pasistang rehimen. Kailangang magbuklod ang malawak na hanay ng masang Pilipino upang biguin ang lantay-pasistang atake ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng gera kontra iligal na droga, todo gerang Oplan Kapayapaan, Martial Law sa Mindanao at de facto Martial Law sa buong bansa. Dapat ring palakasin ng mamamayan ang Bagong Hukbong Bayan bilang tunay na tagapagtanggol ng interes ng mamamayan sa pamamagitan ng malawakang pagpapasampa ng mga bagong pulang mandirigma, lalo na mula sa kabataang estudyante.###

 

Never again to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!

Advertisements

Labanan ang panunumbalik ng Martial Law sa Pilipinas!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
September 21, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Labanan ang panunumbalik ng Martial Law sa Pilipinas!

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog sa paggunita sa ika-45 taon ng Martial Law na naghasik ng lagim sa buong bansa. Hinding-hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino ang isa sa pinakamadilim na panahong ito sa kasaysayan ng bansa dahil sa walang kaparis na pandarahas ng diktadurang US-Marcos sa mamamayang nakikibaka para sa kanilang demokratikong karapatan at sambayanang Pilipino.

Sa Timog Katagalugan, naranasan ng mamamayan ang lupit ng pasismo ng estado sa ilalim ng diktadurang US-Marcos. Kabi-kabilaan ang pandurukot, pagpaslang at tortyur sa hanay ng mamamayan sa imbeng layuning patahimikin at supilin ang galit at pag-aaklas ng sambayanan. Ito ang naging mitsa sa pagputok ng laban ng mamamayan sa diktadura. Ito rin ang nagbunsod ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga sumasalig at sumusuporta sa rebolusyon at pagdagsa sa kanayunan ng mga kabataan at aping mamamayan upang sumanib sa New People’s Army (NPA).

Ang mga karanasang ito ay nakatatak na sa kasaysayan at hindi malilimutan ng mamamayang Pilipino sa kabila ng mga buktot na pakana ng pasistang rehimeng US-Duterte na ibaon ito sa limot, kasabay ng paglibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Kabaliwan at malaking pang-iinsulto sa sambayanan ang ginagawa ni Duterte na pagdakila sa isang diktador at pagsunod sa kanyang mga yapak gayong pinatunayan na ng kasaysayan ang pagbagsak nito sa kamay ng lumalabang sambayanang Pilipino.

Hinding-hindi matitinag ni masisindak ang sambayanang Pilipino sa pananakot ni Duterte gamit ang banta ng Martial Law sa pambansang saklaw. Tiyak na matutulad ang rehimeng US-Duterte sa sinapit ni Marcos. Patuloy siyang mahihiwalay sa mamamayan habang unti-unting nalalantad ang kanyang tunay na kulay at motibo sa walang habas na pagpatay sa ngalan ng gera-kontra-iligal na droga, all-out war at gera-kontra-terorismo. Ang kaliwa’t kanang pamamaslang ang nagpapaalab sa galit ng sambayanang Pilipino.

Patuloy na itataguyod ng nagngangalit na sambayanan ang pambansa-demokratikong rebolusyon at lalabanan ang pasismo, diktadurya at batas militar ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng digmang bayan. Mahigpit na magbabantay, magmamatyag at lalabanan ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang bawat pakana ng rehimeng US-Duterte na ipailalim sa Martial Law ang buong bansa.

NEVER AGAIN to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!
Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang mamamayang nakikibaka at ang sambayanang Pilipino!

 

 

Labanan ang panunumbalik ng Martial Law

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
September 21, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Labanan ang panunumbalik ng Martial Law sa Pilipinas!

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog sa paggunita sa ika-45 taon ng Martial Law na naghasik ng lagim sa buong bansa. Hinding-hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino ang isa sa pinakamadilim na panahong ito sa kasaysayan ng bansa  dahil sa walang kaparis na pandarahas ng diktadurang US-Marcos sa mamamayang nakikibaka para sa kanilang demokratikong karapatan at sambayanang Pilipino.

Sa Timog Katagalugan, naranasan ng mamamayan ang lupit ng pasismo ng estado sa ilalim ng diktadurang US-Marcos. Kabi-kabilaan ang pandurukot, pagpaslang at tortyur sa hanay ng mamamayan sa imbeng layuning patahimikin at supilin ang galit at pag-aaklas ng sambayanan. Ito ang naging mitsa sa pagputok ng laban ng mamamayan sa diktadura. Ito rin ang nagbunsod ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga sumasalig at sumusuporta sa rebolusyon at pagdagsa sa kanayunan ng mga kabataan at aping mamamayan upang sumanib sa New People’s Army (NPA).

Ang mga karanasang ito ay nakatatak na sa kasaysayan at hindi malilimutan ng mamamayang Pilipino sa kabila ng mga buktot na pakana ng pasistang rehimeng US-Duterte na ibaon ito sa limot, kasabay ng paglibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Kabaliwan at malaking pang-iinsulto sa sambayanan ang ginagawa ni Duterte na pagdakila sa isang diktador at pagsunod sa kanyang mga yapak gayong pinatunayan na ng kasaysayan ang pagbagsak nito sa kamay ng lumalabang sambayanang Pilipino. 

Hinding-hindi matitinag ni masisindak ang sambayanang Pilipino sa pananakot ni Duterte gamit ang banta ng Martial Law sa pambansang saklaw. Tiyak na matutulad ang rehimeng US-Duterte sa sinapit ni Marcos. Patuloy siyang mahihiwalay sa mamamayan habang unti-unting nalalantad ang kanyang tunay na kulay at motibo sa walang habas na pagpatay sa ngalan ng gera-kontra-iligal na droga, all-out war at gera-kontra-terorismo. Ang kaliwa’t kanang pamamaslang ang nagpapaalab sa galit ng sambayanang Pilipino. 

Patuloy na itataguyod ng nagngangalit na sambayanan ang pambansa-demokratikong rebolusyon at lalabanan ang pasismo, diktadurya at batas militar ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng digmang bayan. Mahigpit na magbabantay, magmamatyag at lalabanan ng mamamayan ng Timog Katagalugan  ang bawat pakana ng rehimeng US-Duterte na ipailalim sa Martial Law ang buong bansa.  

NEVER AGAIN to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!
Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan! 
Mabuhay ang mamamayang nakikibaka at ang sambayanang Pilipino!


Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa Pamilyang Marcos

September 25, 2017

Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command –  New People’s Army Southern Tagalog


Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa pamilyang Marcos

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang mga estudyante, guro, at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños na naglunsad ng pagkilos laban sa isinagawang aktibidad ng mga tagasuporta ni Marcos upang dakilain ang diktador sa loob ng kanilang pamantasan.

Sa panahong ito, agresibo ang lahat ng makinarya ng rehimeng US-Duterte upang ipatanggap sa mamamayan ang nakaambang pagpapalawig ng Martial Law sa buong bansa. Samu’t sari rin ang pakana ni Duterte upang baluktutin ang kasaysayan at dakilain ang pasistang diktador na si Marcos.

Kaya naman, marapat lamang na maglunsad ng mga kilos protesta upang maglinaw sa mamamayan hinggil sa mga atrosidad ng Martial Law ng pasistang diktadurang US-Marcos. Dapat ding ilantad ang mga tangka ni Duterte na sumunod sa yapak ng iniidolo niyang si Marcos katulad na lamang ng tatlong gera na inilunsad niya laban sa sambayanang Pilipino, pagkontrol sa lahat ng sangay ng reaksyunaryong gubyerno, at pagpapatahimik ng kanyang mga kritiko pati na rin ang mga kaaway niya sa pulitika.

Kaya naman, nananawagan ang MGC – NPA ST sa lahat ng mamamayan sa rehiyon at sa buong bansa na ilantad at labanan ang pasistang rehimeng US-Duterte. Napatunayan na noong panahon ng diktadurang US-Marcos na tanging sa pamamagitan ng digmang bayan maibabagsak ang isang pasistang rehimen.  Kailangang magbuklod ang malawak na hanay ng masang Pilipino upang biguin ang lantay-pasistang atake ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng gera kontra iligal na droga, todo gerang Oplan Kapayapaan, Martial Law sa Mindanao at de facto Martial Law sa buong bansa. Dapat ring palakasin ng mamamayan ang Bagong Hukbong Bayan bilang tunay na tagapagtanggol ng interes ng mamamayan sa pamamagitan ng malawakang pagpapasampa ng mga bagong pulang mandirigma, lalo na mula sa kabataang estudyante.###


Never again to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!

Ang pambobomba at strafing na isinagawa ng 730th Combat Group ng Philippine Airforce at ng 202nd IBPA sa Kabundukan ng Banoi sa Batangas City ay kahalintulad ng Martial Law sa Marawi  sa Mindanao.

EDUARDO DAGLI COMMAND 

NEW PEOPLE’S ARMY – BATANGAS

Apolinario Matienza

Tagapagsalita

Eduardo Dagli Command – NPA Batangas

September 28, 2017
Sa Ngalan ng Ginto, Dumadanak ang Dugo! 

(Pambobomba at Pwersahang Pagpapalikas, Nagbabadyang Martial Law sa Batangas at Buong Pilipinas!)
Ang pambobomba at strafing na isinagawa ng 730th Combat Group ng Philippine Airforce at ng 202nd IBPA sa Kabundukan ng Banoi sa Batangas City ay kahalintulad ng Martial Law sa Marawi  sa Mindanao. 

Matapos ang 30 minutong engkwentro nito sa pwersa ng New People’s Army noong Setyembre 24 nang umaga sa Brgy. Cumba, Batangas City ay tinuntungan na ito ng Rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng PAF at PA sa pagdidirehe ng SOLCOM, ay isinagawa ang aerial bombing at strafing sa kabundukan ng Batangas CIty. Kahit pa marami ang pwedeng madamay sa ginawa nilang ito dahil malapit sa kabahayan o civilian populace. Malinaw na paglabag ito sa internasyunal na batas sa digmaan na nakasaad sa Protocol II ng Geneva Convention, ganondin sa pinirmahang kasunduan ng GPH-NDF na Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) Rules of Engagement na nagtitityak naang mga sibilyan, komunidad ng mga sibilyan kasama ang kanilang mga ari-arian at kabuhayan ay  igagalang at hindi dapat gawing target ng anumang operasyong militar ng alinmang armadong grupong naglalabanan .sa patakaran at paggalang sa demokratiko at makataong karapatan ng mga mamamayan, laluna’t hindi sangkot sa labanan. Nagresulta ang pambobomba at strafing na ito sa pagkadamay ng dalawang sibilyan, isang bata at isang matanda, na pilit na itinatago ng mga militar. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang sapilitang pagpapalikas sa mga mamamayan dito dahil sa banta ng muling pambobomba. Nagdudulot ng labis na takot at pangamba sa mga mamamayan dahil sa pagkasira ng kanilang ari-arian at kabuhayan. Ilang araw na din na dumaraing para sa malinis na tubig ang mga residente dito, matapos masira ang kanilang tangke ng tubig dahil sa aerial bombings. Hindi maisaayos ang tangke ng tubig dahil sa pagbabawal ng mga militar na may makalapit na residente dito. Ilang beses din nito hinarangan ang mga Fact Finding Mission na isinagawa ng Karapatan-Southern Tagalog, People Working for Peace at Batangas Integrated Human Rights Advocates upang itago ang nalikhang epekto ng kanilang ginawang madugong operasyon kasama na ang pagkasawi ng dalawang sibilyan. At sa bawat pagtatangka na pasukin ng mga organisasyon ang mga apektadong lugar ay harasment at panggigipit ang tugon ng mga ito, tulad ng ginawa sa isang delegado ng FFM na nagmula sa Silang, Cavite. Nnang harangin ito, inimbestigahan at pinagbintangang miyembro ng New Peoples’ Army dahil sa benda nito sa kamay na natamo sa isang aksidente.

Sa kabila ng kaguluhang ito at pandarahas sa mga sibilyan ay nagbibingi-bingihan ang lokal na gubyerno ng Batangas. Hindi man lamang nababahala ang gobernador ng Batangas sa mga paglabag sa karapatang pantao na nagaganap sa kanyang Lalawigan, sa halip ay pinayuhan na lamang ang mga mamamayan na gawin ang protocol sa maayos na dokumentasyon.

Ang lalawigan ng Batangas ay hitik sa likas na yaman, at ang Mt. Banoi at Mt. Nagueling Complex ay may malaking pang-ekonomiyang kahalagahan. Ang mga Barangay ng Sto. Domingo, Cumba, Conde itaas, Sico, Pinamucan, Simlong, Talahib Pandayan,Talumpok Silangan, Banalo, Lobo, Mabilog na Bundok, ay bahagi ng  29,000 ektaryang na tumatahi sa dalawang bundok na ito na planong minahin ng Mindoro Resources Limited o MRL. Mayaman sa ginto ang  kabundukang ito. At tulad ng ginto, kumikinang sa mata ng mga naghaharing uri ang likas na yaman ng lugar na ito, habang magdudulot ng kadiliman ang proyektong ito sa mga mamamayang mabibiktima ng dislokasyon at malawakang pagkawasak ng kalikasan dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng mga mamamayan ng kanilang kabuhayan. Ang ganitong kalagayan ang naging daan sa pagkakabuklod, pagtatayo at pagpapalakas ng iba’t-ibang organisasyon ng mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang mga lehitimong karapatan. Sa kabilang banda, Nag-aanyaya ito ng dahas at panunupil ng estado sa pamamagitan ng kanyang reaksyunaryong hukbo ang sagot ng reaksyunaryong gubyerno upang bigyang daan ang proyekto na ito.

Sunod sa kumpas ng tatlong gera ni Duterte, ang kontra drogang Oplan Tokhang, kontra insurhensyang Oplan Kapayapaan, at kontra Mmoro na Martial Law sa Mindanao, nagamit ngayon bilang magandang tiyempo ang naganap na engkwentro upang ipataw ang kanyang kamay na bakal sa lungsod sa ngalan ng negosyo. Ngayon ay ginagawang kapital na dahilan ng gubyerno na ang naganap na labanan ay siyang salik upang hindi matuloy ang Usapang Pangkapayapaan tulad ng kanyang naging pahayag sa mainstream media. Samantalang wala pa man nagaganap na engkwentro ay malinaw na wala naman itong balak na ituloy ang Usapang Pangkapayapaan. Sa katunayan ay sinusugan ito ng  kanyang direktiba na flatten the hills o patagin ang kabundukan bilang ganting reaksyon sa lumalakas na Rebolusyonaryong Kilusan sa buong kapuluan.

Kung nagawa sa Probinsya ng Batangas, na malapit sa Kamaynilaan, ang pambobomba at strafing ay tiyak na gagawin din ito sa marami pang probinsya na may pakikibaka ang mamamayan. Lalo pa at wala sa bokabularyo ng militarista at utak pulbura na si Duterte ang pagkilala sa karapatan at buhay ng mga sibilyan dahil sa kanyang pagturan sa mga ito bilang  mga collateral damage. Gamit naman ang buwis ng taumbayan, inaalok nito ng insentibo at mataas na combat  pay ang mga mersenaryong sundalo. Ang buwis na bumubuhay sa mga kasundaluhan ay siya namang ginagamit ng mga ito sa pagsupil at pagpatay sa mamamayan.

Sa gitna ng pakanang pagdurog at pagwasak ng Rehimeng US-Duterte, sa hanay ng mamamayan at lumalakas na Rebolusyonaryong Kilusan sa lalawigan, lalong humihigpit ang pagkakaisa ng mamamayan upang tutulan ang nagaganap na pandarambong at pandarahas sa mamamayang Batanguenyo. Katulad ni kasamang Nathaniel, isang pulang mandirigma, na nagbuwis ng kanyang buhay. Naitulak siyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan upang labanan ang posibleng dulot ng proyektong mina sa kanilang lugar sa Balayan. N At ngayo’y idinilig ni Ka Nathaniel ang kanyang dugo sa lupa ng Mt. Banoi na may mina ng ginto. Libu-libo At marami pang kabataan at mamamayang  tulad niya ang susunod sa landas na kanyang tinahak. At sa bawat pagkukumahog ng naghaharing uri na makuha ang yaman nito, lalong sasandig ang mamamayan sa tunay nitong Hukbo, ang na New People’s Army. Hindi ginto ang mamimina nila dito, kundi galit ng mamamamayang lumalaban at kasama ng NPAsa tulong ng Hukbo ay huhukay sa libingan ng naghaharing uri. 
MAMAMAYAN NG BATANGAS: PAPAG-ALABIN ANG MAPANLABANG DIWA AT ISALIG SA LAKAS NG NAKIKIBAKANG SAMBAYANAN!
HUMAWAK NG ARMAS, SUMAPI SA BAGONG HUKBONG BAYAN!

Sagot sa Martial Law, Digmang Bayan!