Category Archives: Statements

Si Duterte ang Kontra-Kapayapaan

Oktubre 4, 2017

Apolonio Mendoza Command

New People’s Army-Quezon
Reference Person: Ka Cleo del Mundo, Tagapagsalita

Si Duterte ang Kontra-Kapayapaan

Mariing pinapasubalian ng Apolonio Mendoza Command-NPA-Quezon ang sabi ng Malacañang na hindi sinsero ang rebolusyunaryong kilusan sa pagsusulong ng usapang kapayapaan dahil sa sunud-sunod na atakeng militar ng New People’s Army sa buong bansa.

Ang mga aksyong militar ng NPA ay sagot nito sa all-out war ng rehimeng US-Duterte laban sa rebolusyunaryong kilusan at mamamayan. Pagpapakita ito na may tunay na hukbo ang inaaping Pilipino na magtatanggol sa kanila laban sa pasismong inihahasik ni Duterte sa anyo ng gera kontra-droga, martial law sa Mindanao at Oplan “Kapayapaan” ng brutal na Armed Forces of the Philippines.

Katunayan, ang pasistang militar ni Duterte ang kontra-kapayapaan dahil noong Oktubre 2, sa kagustuhan ng AFP na pagtakpan ang kanilang pagkatalo matapos nilang mapaenkwentro sa isang yunit ng AMC-NPA, sinunog ng mga sundalo ang bahay ng magsasakang si Bryan Pañoso at binaril pa ang kanyang kabayo. Ilegal ring dinakip ang ina at kapatid na babae ni Bryan.

Ang nasabing labanan na nagsimula nang 12:30 ng tanghali at tumagal ng halos isang oras ay naganap sa Sityo Catmon, Barangay Ilayang Ilog A sa bayan ng Lopez.

Napaulat na hindi bababa sa dalawa ang patay na sundalo mula sa 85th IBPA bukod pa ang maraming sugatan sa naturang sagupaan, habang wala namang anumang pinsala sa panig ng mga NPA.

Kailangang pagbayaran ng AFP at ng rehimeng US-Duterte ang pinsalang idinulot nila sa pamilya Pañoso.

Makakaasa ang mga taga-lalawigan ng Quezon na ang kanilang Bagong Hukbong Bayan at ang buong rebolusyunaryong kilusan ay laging nakahanda na itaguyod ang usapang kapayapaan, ngunit hinding-hindi sa paraang ibig ng rehimeng US-Duterte na magkaroon muna ng ceasefire habang ang AFP-PNP-CAFGU ay parang mga asong bang-aw na walang pananagutan kung lumabag sa karapatang tao ng mamamayan.#

Advertisements

Mariano’s rejection favors the ruling elite, shuns peasant calls

Press Release | September 7, 2017

Mariano’s rejection favors the ruling elite, shuns peasant calls

The Commission on Appointments (CA) disapproved Rafael Mariano’s confirmation as Secretary of the Department of Agrarian Reform (DAR) yesterday, favoring the appeals filed by big landlords and large agribusinesses and agri-corporations in the country.

According to Jaime “Ka Diego” Padilla, spokesperson of the Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog, “Mariano’s rejection showed Duterte's true intent to prolong the country’s semi-feudal and semi-colonial society as a puppet of Imperialist US and partiality over his own class - the landlords and bourgeois compradors - the ruling elite in the country.”

Ka Diego also added that Duterte has now completely cleared his cabinet of progressives that strive to give genuine change to the people and has completely turned his back on the calls of the oppressed and impoverished peasants.

At the beginning of the regime, the reactionary government appointed Mariano “as part of Duterte’s facade of being a ‘left’ and ‘socialist’ president”.

“Duterte now wholly showed that his government is administered by oligarchs and bureaucrat capitalist to preserve their own interests,” Ka Diego stated.

As Duterte continues to depend on the state security forces and Imperialist US, the people will continue to condemn his anti-people actions and fight against the growing tyrant in the country.

Ka Diego added that it is evident that the people have nothing to expect from an anti-people and pro-imperialist fascist dictator’s regime, thus the growing need for a radical change in the country’s government system.

“It is time for the peasant masses to intensify the people’s democratic revolution through armed struggle of the oppressed peasants and farm workers,” Ka Diego explained, “combined with other oppressed sectors of the society because it is the only means in which the people can obtain their democratic and legitimate rights.”

Ka Diego stated, “The revolutionary movement forwards the peasants interests through agrarian revolution where the farms of the big landlords are confiscated and distributed to farmers for free in order to dismantle the economic power of the landlords class.”

The Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog calls out to all Filipino people to join the NPA in fighting to end the fascist dictator US-Duterte regime and establish a people’s democratic government that genuinely serves the interests of the people.###

Labanan at wakasan ang de facto Martial Law sa pambansang saklaw

Press Release |​ September 5, 2017


Labanan at wakasan ang de facto Martial Law sa pambansang saklaw

Kamay na bakal na isinabatas ng pasistang rehimeng US-Duterte ang RA 10951 o Revised Penal Code na nagpapataw ng mas mabibigat na parusa partikular sa mga kasong may kaugnayan sa pagtataksil, sedisyon, rebelyon at iba pang mga kasong kriminal sa bansa.

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog, “Isang de facto Martial Law sa pambansang saklaw ang niliikha ni Duterte sa kanyang ilusyong pahupain ang pakikibaka ng mamamayan laban sa kanyang mga anti-mamamayan at pro-imperyalistang patakaran.” 

Ang mga pinaigting na parusa, tulad ng reclusion perpetua at mas malalaking multa, ay nakatuon sa pagsupil sa lehitimong paglaban ng mamamayan.

Ani Ka Diego ay hinding-hindi mapipigil ni Duterte ang galit ng mamamayan kahit pa sukdulang gumamit siya ng pinakabrutal na paraan ng panunupil sa nag-aaklas at nagngangalit na sambayanan.

Paglilinaw ni Ka Diego, “Kahungkagang sabihing isang anyo ng pagtataksil o rebelyon ang simpleng paggigiit ng mamamayan ng kanilang mga batayang demokratikong karapatan sa reaksyunaryong gobyerno.”

Dagdag ni Ka Diego, “Hangga’t ipinagtatanggol ng reaksyunaryong gobyerno ang bulok na sistema sa bansa na dahilan ng mga mapang-api at mapang-aliping kalagayan ng sambayanang Pilipino, hindi mawawala bagkus ay patuloy na dadami,  lalakas at dadaluyong ang mga pag-aaklas sa hanay ng aping mamamayan.”

Litaw na litaw ang diktador na katangian ng rehimeng US-Duterte sa harap ng lumalabang mamamayan. Pagtatapos ni Ka Diego, “kailangang labanan ang pasistang rehimeng US-Duterte hanggang sa maitayo ang isang rebolusyonaryong gobyernong tunay na maglilingkod sa daing ng sambayanang Pilipino.”###

Tahasang pagbubukas sa dayuhang pamumuhunan, salot sa mamamayan

Press Release | ​September 8, 2017

Tahasang pagbubukas sa dayuhang pamumuhunan, salot sa mamamayan

Tuluyan nang ibinukas ng rehimeng US-Duterte ang ekonomiya ng bansa sa mga dayuhang kapitalista at imperyalista nang ipahayag kahapon ni National Economic Development Agency (NEDA) Chief Economist Ernesto M. Pernia ang pagtanggal ng mga restriksyon na nagbabawal sa mga dayuhang kontraktor na lumahok sa anumang proyektong pang-imprastraktura sa bansa.

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog, “Pagpipyestahan lamang ng mga buwaya at pating sa reaksyunaryong gobyerno ang yaman at pondo ng bansa kakutsaba ang mga dayuhang mandarambong.”

Ngayong inalis na ang restriksyon, tiniyak ng NEDA na lalagpas sa 40% ang maksimum na sapi ng mga dayuhang korporasyon hanggang sa direktang pangunahan na nila ang mga proyektong pang-imprastruktura sa bansa.

Ani Ka Diego, isang panabing ang Build, Build, Build program ng reaksyunaryong gobyerno sa lansakang korapsyon sa pondo ng bayan at pandarambong ng mga dayuhang kapitalista na siyang layunin ng mga neoliberal na polisiyang ipinapataw ng Imperyalistang US sa bansa.

Dagdag pa, mangungutang ang reaksyunaryong gobyerno ng aabot sa $9 bilyong mula sa China, Japan at South Korea bilang pondo sa mga proyektong pang-imprastraktura. Ang mga proyektong ito ay ang Chico River Pump Irrigation Project (Mt. Province), New Centennial Water Source-Kaliwa Dam Project (Quezon-Rizal Boundary), Metro Manila Subway Project Phase 1 (Metro Manila – Pampanga) at Panguil Bay Bridge (Misamis Occidental – Lanao del Norte).

“Gagawin lamang itong gatasang baka ng mga dayuhang korporasyon at burukrata kapitalista habang iniiwan ang mamamayang Pilipino na nagdarahop sa ipinapapasang dagdag na buwis para sa pambayad utang at naghihikahos sa mga apektadong komunidad na pagtatayuan ng mga proyektong ito,” paliwanag ni Ka Diego.

Sa Timog Katagalugan, sasagasaan ng Kaliwa Dam Project ang komunidad ng mga katutubong Dumagat at magsasaka sa lugar kung saan pangunahing pipinsalain nito ang kanilang mga ari-arian at kabuhayan.

Pagdidiin ni Ka Diego, “Sadyang walang kaunlarang ibibigay ang mga neoliberal na proyekto sa mamamayang Pilipino, bagkus, sa mga oligarko lamang.” 

Dagdag ni Ka Diego, ang mga ambisyosong proyekto ni Duterte ay magdudulot ng malaking kahirapan sa mamamayang Pilipino kung kaya’t marapat itong tutulan at labanan. 

Nananawagan ang MGC – NPA ST sa mamamayang Pilipino na tutulan at labanan ang mga anti-mamamayan at pro-imperyalistang patakarang neoliberal ng rehimeng US-Duterte. “Patuloy nating isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba bilang tanging solusyon sa atrasadong kalagayan ng Pilipinas,” pagtatapos ni Ka Diego.###

BBL, isang panggagantso ng rehimeng US-Duterte sa mamamayang Moro

Press Statement | September 7, 2017


Reference Person: 
Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita,
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog


BBL, isang panggagantso ng rehimeng US-Duterte sa mamamayang Moro

Hindi seryoso ang pasistang rehimeng US-Duterte sa usapang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF). Ang Bangsamoro Basic Law (BBL) ay isang katusuhan ni Duterte upang mabitag ang mamamayang Moro sa habambuhay na kontrol ng reaksyunaryong gobyerno.

Ang patuloy na pagkaantala at pagrerebisa ng BBL sa kongreso ay patunay na walang interes si Duterte na ipagkaloob sa mamamayang Moro ang kanilang mga demokratikong kahilingan. Inihain niya lamang ang BBL sa layuning papasukin sa bitag ng walang hanggang tigil-putukan ang MILF nang walang katiyakan sa kapalaran ng BBL. Pilit na naghuhugas ng kamay ang pasistang rehimeng US-Duterte sa pagkukunwaring suportado nito ang BBL subalit walang mga hakbangin upang mapabilis ang pagtitibay dito. Hindi kasama sa priority bills ng Malakanyang ang BBL, patunay na hindi interesado si Duterte na maipagtibay ito. Itinatali lamang ni Duterte ang kamay ng mga nakikibakang Moro habang isinasantabi ang mga mithiin ng Bangsamoro at mamamayan ng Mindanao. Ganito rin ang pakana ng pasistang rehimeng US-Duterte sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at reaksyunaryong gobyerno nitong nakaraang mga buwan.

Subalit mabibigo ang pasistang rehimeng US-Duterte sapagkat ang katusuhan nito ay patuloy nang nalalantad sa harap ng pasistang paghahari nito sa bansa. Unti-unti nang namumulat ang sambayanang Pilipino at Bangsamoro sa tunay na motibo ng rehimeng US-Duterte sa likod ng usapang pangkapayapaan. Hindi matagalang kapayapaan at hustisyang panlipunan ang ninanais rehimen kundi ang patahimikin ang mga rebolusyunaryo habang patuloy ang pananalakay, pamamaslang, pandarambong at panggagahasa sa likas na yaman ng bansa sa kapritso ng imperyalismong US, malalaking burgesya-kumprador-haciendero, malalaking dispotikong panginoong maylupa, at malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina.

Nananawagan ang Melito Glor Command - New People’s Army Southern Tagalog sa lahat ng rebolusyunaryong mamamayang Moro at sambayanang Pilipino na ipagpatuloy at paigtingin ang armadong paglaban sa pasistang rehimeng US-Duterte hanggang sa mapalitan ng isang rebolusyunaryong gubyerno na nagtataguyod ng mga demokratikong interes at mithiin ng sambayanan.###

Mamamayang Bangsamoro, magkaisa!
Itaguyod ang pambansa demokratikong adhikain ng sambayanan!
Mabuhay ang mamamayang Moro!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Labanan at wakasan ang de facto Martial Law sa pambansang saklaw

Press release | Setyembre 5, 2017

Kamay na bakal na isinabatas ng pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte ang RA 10951 o Revised Penal Code na nagpapataw ng mas mabibigat na parusa partikular sa mga kasong may kaugnayan sa pagtataksil, sedisyon, rebelyon at iba pang mga kasong kriminal sa bansa.

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog, “Isang de facto Martial Law sa pambansang saklaw ang niliikha ni Duterte sa kanyang ilusyong pahupain ang pakikibaka ng mamamayan laban sa kanyang mga anti-mamamayan at pro-imperyalistang patakaran.” 

Ang mga pinaigting na parusa, tulad ng reclusion perpetua at mas malalaking multa, ay nakatuon sa pagsupil sa lehitimong paglaban ng mamamayan.

Ani Ka Diego ay hinding-hindi mapipigil ni Duterte ang galit ng mamamayan kahit pa sukdulang gumamit siya ng pinakabrutal na paraan ng panunupil sa nag-aaklas at nagngangalit na sambayanan.

Paglilinaw ni Ka Diego, “Kahungkagang sabihing isang anyo ng pagtataksil o rebelyon ang simpleng paggigiit ng mamamayan ng kanilang mga batayang demokratikong karapatan sa reaksyunaryong gobyerno.”

Dagdag ni Ka Diego, “Hangga’t ipinagtatanggol ng reaksyunaryong gobyerno ang bulok na sistema sa bansa na dahilan ng mga mapang-api at mapang-aliping kalagayan ng sambayanang Pilipino, hindi mawawala bagkus ay patuloy na dadami,  lalakas at dadaluyong ang mga pag-aaklas sa hanay ng aping mamamayan.”

Litaw na litaw ang pasista at diktadurang katangian ng rehimeng US-Duterte sa harap ng lumalabang mamamayan. Pagtatapos ni Ka Diego, “kailangang labanan ang pasistang rehimeng US-Duterte at itayo ang isang rebolusyonaryong gobyernong tunay na maglilingkod sa daing ng sambayanang Pilipino.”###