Category Archives: Statements

Matagumpay na Operasyong Bomba-Haras sa Kampo Militar sa San Juan, Inilunsad ng BHB sa Batangas!

Marso 15, 2018

Apolinario Matienza
Spokesperson
Eduardo Dagli Command
NPA – Batangas

Matagumpay na nailunsad ng Eduardo Dagli Command – BHB Batangas ang isang operasyong bomba-haras sa kampo militar ng 59th Infantry Batallion Philippine Army (IB PA) sa Brgy. Bulsa sa bayan ng San Juan kahapon, ika-14 ng Marso taong 2018 humigit kumulang ika-3:00 ng madaling araw. Isinagawa ito ng yunit ng BHB sa gitna ng maigting na operasyong militar na inilulunsad ng AFP sa direktang pangangasiwa ng Southern Luzon Command (SOLCOM) sa lalawigan.

Humigit kumulang isang kumpanya ng kaaway ang kasalukuyang naglulunsad ng operasyon sa Brgy. Bulsa at mga karatig nito nang isagawa ng BHB ang nasabing aksyong militar.

Matinding pinsala ang tinamo ng mga CAFGU at kasundaluhan. Halos mawasak ang istruktura ng kanilang kampo. Napabalitang 8 ang napatay at di pa mabilang ang sugatan na diumano’y madaling araw pa lamang ay inilabas na sa baryo gamit ang mga pribadong sasakyan.

Hindi na halos nakaganti ng putok at hanggang umagang wala ni anumang reaksyon ang mga sundalo. Inabot naman ng hapon bago nangahas pumasok ang puwersang reimpors ng kaaway.

Ang aksyong militar na ito ay isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan – Eduardo Dagli Command bilang pamamarusa sa pasistang militar na siyang pangunahing protektor ng mga pribadong debeloper at panginoong maylupa na namamayagpag sa bayan ng San Juan at malawakang nagpapalayas sa karaniwang mamamayan.

Agosto 2017 nang itayo ang kampo militar sa Brgy. Bulsa bilang bahagi ng panunupil ng estado sa pakikibaka ng mga mamamayan ng San Juan laban sa napipintong proyektong geothermal na sasaklaw sa 12 barangay ng San Juan, kabilang ang Bulsa, Pulang Bato at Quipot at sa malawakang coastal conversion o pagsasapribado ng mga baybaying dagat sa balangkas ng programang eko-turismo sa bayan ng San Juan, na tanging mayayamang negosyante at debeloper ang mayor na makikinabang. Nakaamba rin sa Brgy. Bulsa at mga karatig na baryo nito ang pagpapalayas ng mga panginoong maylupa sa mga magsasaka gamit ang mga iskema ng pagbebenta ng lupa sa mga debeloper na tulad ng Aboitiz at mapanlinlang na programang reforestration ng DENR na tahasang inaagaw ang lupa mula sa mga magsasaka, at pinagkakaitan ng karapatan sa kanilang sariling tanim.

Bago pa ito, sangkot na rin ang mga CAFGU at opisyal ng 730th Combat Group Philippine Air Force sa lugar sa mga kaso ng pagnanakaw sa baryo at tangkang panggagahasa.

Ang mga CAFGU na nakadestino rito ay nagmula sa kampo ng 59th IB PA sa Sitio Agas, Brgy. Biga ng Lobo na malaon na ring inirereklamo ng mamamayan at tumatayong protektor ng mga dayuhang kumpanya ng pagmimina na nagtatangkang wasakin ang kabundukan ng Lobo at Batangas City.

Magsilbing babala ito sa mga yunit ng CAFGU na sagadsagaring nagpapa-kasangkapan sa pasistang panunupil ng reaksyunaryong estado at sa mga kasundaluhang walang habas na nanghahalihaw sa demokratikong karapatan ng sambayanan upang pagsilbihan ang interes ng mga naghaharing uri.

Ipinagbunyi ng mamamayan ng Batangas ang matagumpay na aksyong militar na ito ng BHB. Hinihikayat naman ng BHB ang masang sambayanan na maigting na labanan ang pagtatayo ng mga kampo militar sa kanilang mga lugar at tuloy-tuloy na ilantad ang mga paglabag sa karapatang pantao na isinasagawa ng mga kasundaluhan at CAFGU sa kanilang mga komunidad.

Nailunsad ang aksyong militar na ito ng BHB laban sa kampo ng 59th IB PA sa Brgy. Bulsa, mahigit isang linggo lamang ang nakalipas mula nang matagumpay na maisagawa ang hakbang pamamarusa laban sa sagadsaring kaaway ng mamamayan sa Brgy. Laiya Aplaya. Sa Kanlurang Batangas, matagumpay ring nailusad ang magkasunod na operasyong haras sa kampo ng CAFGU ng 59th IB PA sa Brgy. Aga, Nasugbu noong Marso 3 at operasyong isynap sa nag-ooperasyong tropa ng Philippine Air Army sa Brgy. Patugo ng Balayan noong Marso 10. Dalawang kaaway ang napatay at ilan ang nasugatan mula sa magkasunod na aksyong militar na ito.

Ipinakitang muli ang giting ng hukbong bayan na hindi kailanman yuyukod sa gitna ng anumang pasistang hagupit ng kaaway sa rebolusyonaryong kilusan at sa karapatan ng malawak na sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan.#

Advertisements

Papanagutin ang 85th IB at rehimeng US-Duterte sa pagpaslang kay Fe delos Santos

Marso 11, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Mariing kinukundena ng National Democratic Front-Southern Tagalog ang walang-awang pagpaslang ng mga elemento ng 85th IBPA kay Fe delos Santos noong Marso 7, bandang alas-8 ng gabi. Pinagbabaril si Nanay delos Santos sa kanyang tahanan sa Lopez, Quezon. Nagtamo ito ng anim na tama ng bala sa tiyan, nadala pa sa ospital ngunit binawian din ng buhay kinabukasan, Marso 8.

Si Nanay Fe na 64-taong gulang ay isang sibilyan at walang kalaban-laban. Ina sya ng inaakusahang Pulang kumander ng Apolonio Mendoza Command-New People’s Army-Quezon na si Joseph delos Santos. Kabilang ang kanyang anak sa mga 48 na indibidwal na sinampahan ng gawa-gawang kaso ng rehimeng US-Duterte. Ang pangalan din ni Joseph delos Santos ang matunog na pangalang ipinakakalat ng 85th IB na namuno sa magkakasunod na taktikal na opensibang inilunsad ng NPA Quezon nitong huling linggo ng Pebrero.

Isa lamang si Nanay Fe sa mga biktima ng pampulitikang pamamaslang sa Timog Katagalugan at sa buong bansa na ginagawa ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan. Isang desperadong aksyon ang ginawa ng rehimeng US-Duterte at 85th IBPA kay Nanay Fe dahil sa patuloy na pagbigo ng rebolusyonaryong kilusan sa hangarin ni Duterte na wasakin ito sa saklaw ng kanyang paghahari. Ginagawang lehitimong target ng rehimen ang mga inosenteng sibilyan, kapamilya at kaanak ng mga pinaghihinalaan nitong mga kasapi ng Communist Party of the Philippines at mga Pulang mandirigma ng New People’s Army. Kay Duterte na mismo nanggaling na idadamay nya sa marumi nyang balakin laban sa rebolusyonaryong hanay ang kapamilya ng mga kasapi ng CPP-NPA.

Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan na kagyat na kumilos upang ipanawagan ang hustisya sa nangyari kay Nanay Fe. Dapat na hindi magpadala sa takot ang mamamayan at buong tapang na labanan ang pasismo ni Duterte at ang kanyang mersenaryong armadong pwersa.

Dapat na singilin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at 85th IBPA sa pagpaslang kay Nanay Fe. Tiyak na hindi titigil ang rehimen sa pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan at habang nagpapatuloy ang pasistang atake nito laban sa mamamayan, marami pang mga katulad ni Nanay Fe na mga inosenteng sibilyan at walang kalaban-laban ang walang awa nitong papaslangin.

Sa huli, tanging sa pagpapaigting ng pakikibaka ng mamamayan mapapanagot si Duterte sa kanyang mga krimen at atrosidad laban sa mamamayan. Hawak ng mamamayan ang lakas at kapangyarihan upang ganap na ibagsak ang rehimen US-Duterte at kamtin ang hustisya para sa lahat ng biktima ng pampulitikang panunupil at pamamaslang.###

Matagumpay na Hakbang Pamamarusa kay Kapitan Mario ‘Mayok’ Sulit na Iginawad ng BHB, Ipinagbunyi ng Mamamayan ng Batangas!

EDUARDO DAGLI COMMAND
NEW PEOPLE’S ARMY – BATANGAS

01 Marso 2018
Apolinario Matienza
Tagapagsalita
Eduardo Dagli Command – NPA Batangas

Matagumpay na naigawad ng Bagong Hukbong Bayan – Eduardo Dagli Command ang hakbang
pamamarusa laban sa sagadsaring kaaway ng mamamayan at instrumento ng pasistang estado at mga ganid na debeloper na si Kapitan Mario ‘Mayok’ Sulit ng Brgy. Hugom ng San Juan, Batangas noong ika-1 ng Marso, humigit kumulang alas-8 :30 ng gabi.

Mahabang panahon nang idinadaing ng masang magsasaka at mangingisda si Sulit dahil sa aktibo nitong pagpapatupad sa interes ng mga amo nitong debeloper at pagpapatupad ng mga anti-mamamayang mga polisiya partikular sa mga bayan ng San Juan at Lobo. Labis itong inirereklamo ng masang mangingisda sa bayan ng San Juan at Lobo dahil sa panggigipit nito sa kanilang abang kabuhayan, kung saan pinagbabawalan ang mga mangingisda na mapadaan man lamang sa harap ng mga resort at nagkakandabulok na ang mga isda bago pa makarating sa sadyang pamilihan. Maging ang mga karaniwang magtitinda ay sinasagkaan din sa malayang paghahanapbuhay. Sa mga nakaraang taon, nakakaranas ang mga karaniwang mamamayan na pinamamaril habang sakay sa kanilang bangka o di kaya’y sinasapok o pinagbabantaan na ang tanging kasalanan lamang ay ang mapadaan sa harap ng resort ng mga mayayaman. Ito ang masigasig na tagapagpatupad ng mga anti-mamamayang pakana ng lokal na gubyerno at pambansang pamahalaan laban sa mga maliliit na mangingisda sa balangkas ng mapanupil na batas na RA 8550 at RA 10654. Mahabang panahon na tiniis ng mga mamamayang manahimik na lamang sa kabila ng tahasang pang-aagaw ng kanilang lupa at lantarang pamiminsala sa kanilang kabuhayan.

Kinatatakutan si Sulit ng masang mangingisda at magsasaka dahil sa marami nang karanasan ng
pandarahas na dinanas ng mga ito mula sa kamay ni Sulit at ng amo nitong si Federico Campos III.
Pangunahing kasangkapan ito ng mga debeloper sa malawakang pagpapademolis sa mga mamamayan ng San Juan mula sa mga baybaying dagat. Nauna na rito ang pagpapademolis sa ilang mamamayan na ngayon ay nakatira sa mga relocation site tulad ng Campos Site at Kabayan Village kung saan gamit ang dahas at panlilinlang ay naagaw sa kanila ang kanilang lupa at nagtitiis ang mga mamamayan sa isang relocation site na walang katiyakan ang kanilang paninirahan at lubhang malayo sa kanilang pangunahing kabuhayan. Mayor na kasangkapan din ito sa pagpapademolis sa mga mamamayan ng Laiya Aplaya at sa patuloy na banta ng pagpapalayas sa mga ito ng debeloper na si Federico Campos III.

Matinding namiminsala sa kabuhayan at karapatan ng mga karaniwang mamamayan si Sulit. Bukod sa aktibong papel nito sa demolisyong naganap sa Laiya Aplaya noong Hulyo 2014, walang awang ipinahakot pa nito ng ipinahakot ang mga bakal, poso at iba pang kapaki-pakinabang na gamit ng mga kawawang biktima ng demolisyon at pinagkakitaan ito ng milyong salapi. Maging ang pananim ng masa ay ipinagbili pa nito at pinagkaperahan. Tuloy-tuloy din itong nangangamkam ng lupa ng mga karaniwang mamamayan sa Brgy. Hugom at Laiya Aplaya kung saan maya’t maya pa ring nakaamba ang mga serye ng demolisyon laban sa mga mamamayan.

Higit pa rito, aktibong nagtatayo ito ng mga intel network laban sa rebolusyonaryong kilusan at upang wasakin ang lehitimong pakikibaka ng mga mamamayan. Duguan din ang kamay nito sa naunang kaso ng pagpaslang sa isang lider-mangingisda ng San Juan na aktibong tumututol sa demolisyon. Makailang ulit din itong nagbanta laban sa mga karaniwang mamamayan na lumalahok sa lehitimong mga pagkilos at siya rin ang nasa likod ng mga gawa-gawang pagkakaso laban sa mga progresibong lider.

Hanggang sa kasalukuyan bago maigawad ang hakbang pamamarusa ng Bagong Hukbong Bayan, aktibo itong instrumento ng estado sa pagsupil sa nakikibakang mamamayan at katuwang ng estado at pasistang kasundaluhan nito sa paniniktik at paglulunsad ng mga operasyong militar.
Ang hakbang pamamarusa ay iginawad ng BHB bilang tugon sa malaon nang karaingan ng mamamayan ng bayan ng Lobo at San Juan na nakakaranas ng matinding panggigipit sa kabuhayan at pagyurak sa kanilang demokratikong karapatan mula sa kamay ng naghaharing estado, mga ganid na debeloper at mga lokal na instrumento nito at sa aktibong pagkilos nito laban sa rebolusyonaryong kilusan.

MAGSILBING BABALA ITO SA SINUMANG INDIBIDWAL NA SAGAD-SAGARING NAGPAPAGAMIT SA ESTADO, MGA GANID NA DEBELOPER AT PASISTANG MILITAR AT AKTIBONG LUMALAHOK SA MGA KONTRA-REBOLUSYONARYONG PAKANA TULAD NG PANINIKTIK, PANDARAHAS AT PAMIMINSALA SA KABUHAYAN AT KARAPATAN NG KARANIWANG MAMAMAYAN.

Nakahanda at tuloy-tuloy na maglulunsad ang BHB ng karampatang aksyong militar laban sa sinumang namiminsala at yumuyurak sa interes ng mamamayang api at pinagsasamantalahan. Anumang pagbabanta o panunupil ng diktador at nababang-aw na rehimeng US-Duterte ay pagpupunyagian at bibiguin ng Bagong Hukbong Bayan sapagkat ito ang tanging hukbong tumatamasa ng malawak at malalim na pagsuporta ng masang api at patuloy na binubusabos ng gubyernong walang ibang isinusulong kundi ang interes ng mga naghaharing uri at dayuhang amo nitong imperyalistang US.

Sa kabila ng madugo at todo-gerang hagupit ng rehimeng US-Duterte sa BHB sa lalawigan, hindi nito kailanman mapapayukod ang Bagong Hukbong Bayan ilang ulit man niyang tangkaing durugin sapagkat mula sa malawak na hanay ng masang api at sambayanan ay patuloy na uusbong at daan-daang ulit na lilitaw ang magigiting na pulang mandirigmang lalagot sa malaon ng tanikala ng kahirapan at pagkabusabos. Hindi kailanman kayang tapatan ng anumang superyoridad o kalamangan sa armas, lakas tauhan at lohistika ng AFP ang determinadong rebolusyonaryong diwa ng masang api upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa tagumpay.
Hindi pahihintulutan ng BHB kailanman na magtagumpay ang anumang mapaminsalang proyekto ng pandarambong sa lupa, kabuhayan at karapatan ng mamamayan sa lalawigan at tuloy-tuloy nitong paiigtingin ang digmang bayan hanggang ganap na maitayo ang tunay na demokratikong gubyernong bayan na kakatawan sa interes at mithiin ng inaaping sambayanan. #

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Pagpugayan ang lahat ng kababaihan at ang kanilang rebolusyonaryo at militanteng tradisyon na pagsusulong ng digmang bayan

Marso 8, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Mainit na binabati ng National Democratic Front–Southern Tagalog ang lahat ng kababaihan sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan ngayong Marso 8. Nagpupugay ang NDF-ST sa lahat ng kababaihang nagpapatuloy sa pagtindig para sa batayang karapatan ng mamamayan at sa pagpapalaya ng sambayanang Pilipino mula sa kuko ng imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo. Binibigyang-pugay din ng NDF-ST ang makabuluhang papel ng kababaihan sa lipunan at sa pagtataguyod ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Kasabay ng pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, mariing kinukundena naman ng NDF-ST ang ginawang walang habas na pamamaril at pagpatay ng mga ahente ng rehimeng US-Duterte sa 72-taong gulang na ina ni Joseph delos Santos, inaakusahang Pulang kumander ng New People’s Army sa Lopez, Quezon nitong Marso 7. Isa itong desperadong aksyon ng rehimen na dapat na kondenahin at patuloy na labanan ng mamamayan. Ginagawang lehitimong mga target ng panunupil ang mga kapamilya at kaanak ng mga Pulang mandirigma ni Duterte sa ilalim ng kanyang Oplan Kapayapaan at inilulunsad na all-out war.

Nito lamang nakaraang araw, muli na namang binastos ni Duterte ang mga kababaihan sa pahayag nitong bibigyan ng libreng “bakasyon” sa Hong Kong at Tsina ang lahat ng mga susukong kababaihang Pulang mandirigma. Walang kahihiyang ikinumpara ni Duterte ang pagsusulong ng digmang bayan ng mga kababaihan sa simpleng pagbabakasyon nang hindi inuugat ang tunay na dahilan ng paglahok ng mga kababaihan sa kasalukuyang digmang sibil. Hinahamak at binabastos ni Duterte ang dakila, rebolusyonaryo at militanteng tradisyon ng mga kababaihan sa pagsusulong ng digmang bayan sa lahat ng larangan.

Sa kasalukuyan, mas tumitindi ang pakikibaka ng mga kababaihan sa ilalim ng macho-pasistang rehimeng US-Duterte. Matatandaang kamakailan lamang, iniutos ni Duterte sa mersenaryong mga pulis at militar na “barilin ang mga kababaihang Pulang mandirigma sa kanilang ari upang mawalan sila ng silbi” na lantarang naghihikayat sa AFP/PNP na patindihin ang paglabag sa karapatang pantao. Hindi na ito bago sa bastos at anti-kababaihang katangian ni Duterte. Ang kaniyang mga biro ukol sa kasarian at pagsasamantala sa kababaihan ay bunga ng mababang pagtingin nito sa mga babae at kawalan ng pang-unawa sa tunay nilang kalagayan sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal.

Habang hindi naman tinutugunan ng rehimen ang mga matagal nang suliranin ng maraming kababaihang manggagawa at magsasaka at mula sa hanay ng petiburgesya–ang patuloy na kawalan ng lupa at kabuhayan sa bansa. Kaya’t hindi kataka-taka ang pagdami ng mga kaso ng mga kababaihang OFW’s na inaalipin, pinahihirapan at pinapatay sa ibang bayan. Nariyan ang mga biktima ng karahasan tulad nina Joanna Demafelis at Mary Jane Veloso. Karumal-dumal ang sinapit ni Demafelis sa kamay ng mga mapang-abusong employer habang si Veloso naman ay walang kasiguraduhan kung palalayain sa kulungan sa Indonesia hanggang ngayon. Ito ang nagiging kapalaran ng maraming kababaihang nangahas mamasukan sa ibang bansa upang kumita ng pera na alam nilang kailanma’y hindi nila kikitain dito sa Pilipinas. Bukod dito, pinapasan rin ng maraming kababaihan at ng sambayanan ang maraming antimamamayan at makaimperyalistang mga patakaran ng rehimeng US-Duterte. Kaya’t higit pa sa mga pasaring, patutsada, at pambabalahura ni Duterte sa kababaihan, nananatiling may bigat ang pagpapalala nito sa sosyo-ekonomikong kalagayan ng mamamayan, bunsod ng TRAIN Law, jeepney phase-out, at kontraktwalisasyon. lalong nabibigyang dahilan ang mas malawak na hanay ng mamamayan na bumalikwas at manawagan sa kaniyang pagpapatalsik.

Habang nagpapatuloy ang malakolonyal at malapyudal na sistema sa bansa, na lalo lamang sinusuhayan ng neoliberal na polisiya ng rehimeng US-Duterte, nananatiling walang kasiguraduhan ang kabuhayan at katayuan ng kababaihan sa lipunan. Para sa maraming kababaihan, tanging sa pagsusulong ng rebolusyon handa nilang harapin ang maraming mga sakripisyo hanggang sa ialay ang natatangi nilang buhay upang kamtin ang mga demokratikong aspirasyon ng mamamayan at para maipundar ang isang tunay na malaya at makatarungang lipunan. Sila ang mga tunay na bayani ng mamamayan na dapat na tularan at gawing inspirasyon ng mamamayan sa pagsusulong ng kanilang mga pakikibaka. Nariyan ang tulad nina Lorena Barros, Josephine Lapira, Kamille Manangan, Doris Cuario, Eden Marcellana, Atty. Juvy Magsino at Leima Fortu at marami pang kababaihang nag-aalay ng kanilang-buhay alang-alang sa pagsusulong ng mga demokratikong karapatan ng mamamayan.

Tanging sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan pangunahin sa pamamagitan ng armadong pakikibaka matitiyak na mawawakasan ang matinding pang-aapi at pagsasamantala sa kababaihan at lipunang Pilipino. Ipinapanawagan ng NDF-ST ang pagpapatuloy ng reboluyonaryo at militanteng tradisyon ng kababaihan sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba. ###

Pulang Saludo sa NPA-Rizal sa matagumpay na opensiba laban sa SAF-PNP

By Ka Madaay Gasic
Tagapagsalita
Lucio de Guzman Command
New People’s Army-Mindoro

Pulang saludo sa mga Pulang kumander at mandirigma ng New People’s Army (NPA) – Rizal (Narciso Antazo Aramil Command) sa kanilang matagumpay na opensiba laban sa mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police (AFP-PNP), Pebrero 18, Brgy. San Jose, Antipolo City, Rizal.

Pinarusahan ng NPA-Rizal sa naturang opensiba ang mga elemento ng Special Action Force (SAF-PNP) at 2nd Infantry Division ng AFP na isinasakdal ng mamamayang Rizaleño bilang protektor ng energy projects, tulad ng dam, solar at wind power projects, na nagdudulot ng malawakang pangangamkam ng lupa at pangwawasak sa kalikasan.

Pursigido ang mga dambuhalang korporasyong dayuhan at komprador na itayo sa lalawigan ng Rizal ang Laiban Dam sa Tanay, Wawa-Violago Dam sa Antipolo City at Rodriguez, ATN-Solar Energy Project sa Rodriguez, at wind power project sa Pililia. Habang pinoprotektahan ang mga kumpanyang ito, karahasan ang tugon ng rehimeng US-Duterte at mga lokal na pulitikong tuta nito sa mga katutubong Dumagat at Remontado, magsasaka at maging sa mga sektor ng estudyante at taong simbahan na tumututol sa mga proyektong ito.

Sampal sa kanang pisngi ng rehimeng US-Duterte ang opensibang ito matapos ang buong paghahambog nilang deklarasyong mauubos nila ang NPA sa loob ng dalawang taon. Sampal sa kaliwang pisngi naman dahil naganap ang naturang opensiba sa tungki ng ilong ng kaaway — sa Antipolo City na isang mayor na syudad na ilang minuto lamang ang layo sa mga sentrong kuta ng AFP-PNP sa Sentrong Punong Lungsod.

Nagagalak ang mamamayang Mindoreño sa tagumpay na ito sapagkat hangad din nilang maparusahan ang mga malalaking kumpanyang lokal at dayuhan ng pagmimina at energy projects na nagdudulot ng malalaking trahedya sa isla. Kabilang rito ang Sta. Clara minihydroelectric powerplant na lansakang nagdi-drilling at blasting o pagpapasabog sa ilalim ng kabundukan. Pinalambot nito ang lupa, dahilan upang malawakang bahain ng “banlik” o putik ang mga bayan ng Naujan, Baco, Calapan at Victoria, Oriental Mindoro. Ipinagbunyi ng mga Mindoreño ang matagumpay na reyd ng NPA-Mindoro sa planta ng kumpanyang Bluemax, Inc. na nagmimina sa Lumintao river sa tabing ng operasyong quarry, Nob. 1 noong nakaraang taon.

Bukod dito, malawakang pangangamkam ng lupa at pangwawasak sa natitira nang kagubatan ng Mindoro ang napipintong idudulot ng mga corporate renewable energy projects na pinagmamay-arian ng malalaking dayuhang kumpanya at mga lokal na subsidyaryo nito. Ilan sa mga ito ang wind powerplant ng PHESI sa Pto. Galera at ng Philcarbon, Inc. sa Bulalacao; Montelago Geothermal Plant sa Naujan; minihydroelectric powerplant sa San Teodoro at Baco; mga dambuhalang dam sa Bongabong, Oriental Mindoro at San Jose, Occidental Mindoro; pagmimina ng natural gas ng Pitkin, Ltd. sa Mansalay at Bulalacao sa Oriental Mindoro, at sa Magsaysay, San Jose, Rizal, Calintaan at Sablayan sa Occidental Mindoro; at mahigit 50 iba pa.

May mahigit pang 100 aplikasyon ng dayuhang pagmimina sa buong isla, katulad ng pagmimina ng nickel at cobalt ng notoryus na Intex Resources sa Sablayan at Victoria; at pagmimina ng maruming coal ng Semirara Power Corporation ng DMCI sa Bulalacao at Magsaysay.

Sa gitna ng todo-largang gyera ng rehimeng US-Duterte sa rebolusyonaryong kilusan, nagsisilbing panandang-bato ang opensiba ng NPA-Rizal na hindi magagapi ang armadong rebolusyon. Sinasalin ng NPA-Rizal ang rebolusyonaryong enerhiya sa lahat ng nakikibaka upang ipaglaban ang kalikasan at kabuhayan.

Mabuhay ang NPA — ang hukbo ng masa para ipaglaban ang kalikasan at kabuhayan!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

“Fake news” ng rehimeng US-Duterte, sintomas ng pagkabangkarote nito — NDF-Mindoro

 

By Ka Ma. Patricia Andal
Spokesperson
National Democratic Front – Mindoro

Araw-araw ipinapahiya ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mersenaryong AFP ang kanilang mga sarili sa kanilang mga hambog, pabago-bago, at puno-ng-kasinungalingang mga buladas at pahayag.

Sunud-sunod ang mga “fake news” hinggil sa diumano’y pagsuko ng mahigit 600 na mga kasapi ng Communist Party of the Philippines at New People’s Army (CPP-NPA) sa Mindanao kapalit ng pangakong kabuhayan at iba pang insentibo. Kamakailan rin lang ay binaliktad nila ang kwento hinggil sa diumano’y pag-atake ng NPA sa relief mission ng mga sundalo sa Visayas, na sa katotohanan ay sila ang nanabotahe ng inilulunsad ng gamutang baryo ng mga Pulang hukbo.

Hindi na bago sa mga Mindoreño at sa buong sambayanang Pilipino ang pakanang “fake news” ng rehimeng US-Duterte. Napaslang ng mga tropa ng 4IB si Mario Verzosa, isang police asset, noong May 20 at si Pastor Leovelito Quiñonez noong Dis. 3 sa mga bigong operasyon nila laban sa NPA. Agad namang naglabas ng mga media stunt ang mga makinarya sa propaganda ng 203rd Brigade upang palabasing mga myembro ng NPA ang naturang mga sibilyang biktima.

Isang bugso rin ng crackdown ang ipinakana ng rehimeng US-Duterte laban sa ligal na progresibong kilusang masa. Iligal na inaresto at ipiniit si Dolores Solangon, residente ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Dis. 23, 2017 sa bisa ng mga gawa-gawang kasong kasama siya sa NPA na nakaengkwentro ng mga sundalo noong 2006. Hindi pa nasapatan dito, sinunog naman ng mga berdugong sundalo ng 76th IB ang bahay nina Solangon, kung saan iniimbak ang mga palay, saging at ilang maliliit na kagamitang pansaka. Ganito rin ang ginawa sa bahay naman ng isang magsasakang myembro ng Samahan ng mga Magsasaka sa Bar-aw na aktibo sa paglaban sa pangangamkam ng lupa sa Bulalacao, Oriental Mindoro.

Nitong nakaraang Enero naman, dinukot ng mga hinihinalang sundalo si Victorino Estrella Jr., isang volunteer-teacher ng mga katutubong Mangyan sa San Jose, Occidental Mindoro. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin siya inililitaw ng mga ahente ng estado.

Desperadong desperado ang rehimeng US-Duterte na lituhin at linlangin ang publiko sa hibang na pangarap nitong supilin sa kamalayan ng mamamayan ang diwa ng pakikibaka. Ngunit sa gitna ng sumisidhing krisis sa bansa, tinatapatan ng malalaking pagkilos ng mga transport groups, manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, kabataan-estudyante at lahat ng progresibong mamamayan ang jeepney phaseout, pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, pagtaas ng matrikula, pagtaas ng buwis sa ilalim ng pakanang TRAIN Law, pakanang pederalismo at cha-cha, pandarahas at pandarambong ng estado. Samantala, araw-araw din ang mga taktikal na opensiba ng NPA sa kanayunan upang parusahan ang berdugong AFP at iba pang kaaway ng mamamayan.

Asahan ni Duterte at ng kanyang mga kasapakat ang tuloy-tuloy at mas malalaking pag-aalsa ng mga mamamayan. Sawang-sawa na sila sa kasinungalingan habang dumaranas ng matinding krisis araw-araw. Malinaw sa kanila na nabubulok at umaalingasaw ang baho ng kasalukuyang sistema sa bansa. Ang karahasan at kahungkagan ng rehimeng US-Duterte mismo ang patunay sa kawastuhan ng landas ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mga mamamayan.

Hindi kawala ang mga Mindoreño sa matinding krisis na ito. Marapat lamang na likhain ang mga dambuhalang protesta sa mga sentrong bayan upang ilantad at labanan ang kasinungalingan ng rehimeng pasista, pahirap at maka-dayuhan sa kaibuturan.

Nananawagan tayo sa mga alagad ng masmidya na tapat sa kanilang bokasyon bilang mga tagapagtanggol ng ating sagradong karapatan sa malayang pamamahayag. Sama-sama nating likhain ang kontra-agos sa pagbaha ng mga “fake news” sa iba’t ibang daluyan ng impormasyon. Tapatan natin ang anumang tangkang panunupil ng rehimen sa malayang pamamahayag ng lakas ng loob at katapangang isiwalat ang katotohanan.

Tulad sa panahon ng diktaduryang Marcos, gaganap muli ang masmidya ngayon ng makasaysayang papel sa harap ng panunupil ng rehimeng US-Duterte. Hinahamon ito ngayon upang pandayin ang progresibong kamalayan ng masa sa pamamagitan ng “mosquito press” na walang takot at tapat sa kanyang tungkuling isiwalat ang mga mahahalagang balita at matatapang na pagsusuri sa mga isyu’t suliranin ng bayan.

Marapat lamang na paalingawngawin ang katumpakan ng linya at programa ng Pambansa-Demokratikong Rebolusyon bilang ultimong kalutasan sa mga batayang suliranin ng kasalukuyang lipunan.

Ipalaganap ang mga tagumpay ng armadong rebolusyon upang ipamukha sa rehimeng US-Duterte ang pagkabangkarote ng kanyang gubyernong nakatuntong sa mga programang hungkag, makadayuhan at anti-mamamayan.

Tulad ng mga nakaraang rehimen, bibiguin sila ng sambayanang nakikibaka.

Ilantad at labanan ang papet, pasista at pahirap sa masang rehimeng US-Duterte!
Malayang pamamahayag, ipagtanggol at ipaglaban!

Sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao: Pagpapabagsak sa pasismo ng estado ang gagawad ng katarungan sa mga biktima ng “tripleng gyera” ng rehimeng US-Duterte

 

 

Ma. Patricial Andal

Tagapagsalita

National Democratic Front of the Philippines

Isla ng Mindoro

December 10, 2017

Umaalingasaw ang Morong syudad ng Marawi maging ang mga katutubong pamayanan at mga sentrong bayan sa Mindanao. Umaalingasaw din ang maraming nayon at bukid, gayundin ang mga pabrika at mga sanga-sangang eskinita ng Kamaynilaan.

Hindi sa kung saan patungo ang mga bakas ng mga yabag ng duguang mga kombat boots — kundi patungo ang mga ito sa tarangkahan ng Malakanyang, o kaya sa istasyon ng mga pulis at militar.

Ganito sinasalubong ng sambayanan ang Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao. Sa isang iglap, nagmistulang sementeryo ang buong Pilipinas, tila ba sinasakop na tayo ng kampon ni Kamatayan.

Sa ‘di kalayua’y matatanaw ang mala-Lucifer na Imperyalistang US — humahalahak habang minamanipula, sinusulsulan, at inaasiste si Duterte, AFP at PNP ng planong panunupil, ng mga pondo, sandata, drones, tangke at maging ng mga tauhan.

Hindi na mapasusubalian ang langsa ng diktaduryang Duterte.

“Duterte-rorista”

Sa loob lamang ng mahigit labinlimang buwan sa estado-poder, nilagpasan na ni Rodrigo Duterte ang rekord ng sinumang nagdaang Pangulo ng Gubyerno ng Pilipinas— maging ng idolo nitong si Ferdinand Marcos — sa paghahasik ng lagim ng diktarduryang burges. Ang diktaduryang Duterte, hindi ang armadong rebolusyong bayan o ang ligal na pakikibaka ng sambayanan, ang tunay na terorismo.

Mula nang ideklara niya ang all-out war laban sa rebolusyonaryong kilusan noong Pebrero, pinakawalan ni Duterte at ng AFP ang mababangis na atake sa mamamayang nakikibaka.

Peb. 5, dinakip ng mga tropa ng 76IB ang aktibistang si Edison Villanueva. Peb. 6, walang awang pinaslang ang sibilyang si Muryel Latan na noo’y dumadalaw lamang sa kanyang mga kaanak na Pulang hukbo. Mayo 8, pinaslang ang Pulang hukbo na si Aileen Serna sa kabila ng pagiging hors de combat.

Marso 31, puo-puong pamayanan ang pinasabugan ng mga bombang ibinagsak ng mga gunships ng 2ID. Bunga nito, libu-libong mamamayan ang hinamlet o kaya’y sapilitang pinalikas, arbitraryong inaresto, hinaras at tinortyur.

Mayo 20, pinaslang ng mga tropa ng 4IB ang sibilyang si Mario Verzosa. Pinalalabas na NPA ang police asset na ito na napatay ng nagpapatrulyang mga sundalo sa isang “misencounter.”

Set. 19, pinaslang ng mga hinihinalang CAFGU ang mga konsehal ng barangay na sina Erning Aykid at Aylan Lantoy. Aktibo sina Aykid at Lantoy sa pagtutol sa mapangwasak na operasyong kwari. Pilit namang isinasangkot sila ng mga militar sa bawal na droga upang sirain ang kanilang kredibilidad sa pamayanan. Bago pa ito ay makailang ulit nang hinaharas ng mga sundalo ang dalawa at pinaaaming mga kasapi ng NPA.

Tungong lantarang diktadurya sa buong kapuluan

Pagkatapos umanong magapi ang Maute at Abu Sayyaf sa Mindanao, popokusan na ng rehimeng US-Duterte ang CPP-NPA-NDFP. Makaisang panig na winakasan ni Duterte ang usapang pangkapayapaan sa NDFP at binansagang “terorista” ang CPP at NPA sa bisa ng Presidential Proclamation No. 360 at 374.

Wala nang anumang hibla ng pagpapanggap ang rehimeng US-Duterte sa pagwawasiwas nito ng awtokratikong paghahari. Wala nang konstitusyon at pandaigdigang mga makataong kasunduan at batas — maging ang Unibersal na Deklarasyon ng Karapatang Tao — ang kinikilala pa nito. Pinaigting na nito ang pagtugis sa sinumang aktibista at kritiko ng kanyang pasistang pamamahala maging ng mga nasa ligal na kilusang masa.

Nob. 23, ipiniit si Jerry Santiago sa gawa-gawang akusasyon kasama siya sa aksyong pamamarusa ng NPA-Mindoro sa abusadong CAFGU na si Rico Buyoy noong Hulyo. Pinabulaanan mismo ito ng mga kasamahan ni Santiago sa Parents-Teachers Association na kapulong niya nang maganap ang ibinibintang sa kanya.

Nob. 28-29, marahas na pinalayas ang mga magsasaka sa Lupang De Roda sa San Jose, Occidental Mindoro at giniba ang 14 kabahayan nila. Hindi pa nasiyahan dito, dinakip at ikinulong ang tatlong kabataan — ang isa rito’y menor-de-edad pa. Pinailalim sila sa saywar at pilit pinaaaming mga NPA o sumusuporta sa mga NPA.

Dis. 3, napaslang si Pastor Leovelito Quiñonez sa isang ambus ng PNP-RPSB at 4IB sa mga pinaghihinalaan nilang NPA. Sa kabila ng patotoo ng pamilya at mga kasamahan ni Quiñonez na mga volunteers ng 4Ps, kasuklam-suklam pang kinukumpuni ng mga pasistang sundalo ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibintang kay Quiñonez bilang NPA.

Dis. 4, dinukot ng mga militar ang sibilyang si Nonoy Casidsid ngunit dali-daling inilutang nang imbestigahan ng lokal na pamahalaan ang kanyang pagkawala. Noon di’y binugbog pa ng mga tropa ng 4IB ang dalawang kabataan.

Karugtong ang mga kasong nabanggit sa mahabang tala ng karumal-dumal na krimen ng diktaduryang Duterte sa sambayanan dahil sa “tripleng gyera” nito. Aabot na sa mahigit 14,000 ordinaryong mamamayan ang minasaker sa kanyang hibang na “gyerang kontra-droga,” kabilang si Zenaida Luz na pinaslang mismo ng riding-in-tandem na hepe ng pulis. Mahigit 3,000 Moro at di-Moro naman ang napaslang sa mala-henosidyong Batas Militar sa Marawi City. Aabot na ngayon sa humigit-kumulang 130 aktibista, sibilyan at kritiko ang pinaslang sa ilalim ng Opaln Kapayapaan. Kabilang pa sa mga paglapastangang ito ang 1,188 kaso ng iligal na pag-aresto at 427,359 sibilyang sapilitang pinalikas.

Lumang paraan, bagong katawagan

Hindi na kailangan ni Duterte na makipagkarera sa mga nagdaang Pangulo ng rekasyunaryong Gubyerno ng Pilipinas. Walang dudang siya na ang numero unong terorista sa kanila. Gayunman, walang bago sa mga purong militaristang pamamaraan nito.

Sumubok ang mga nagdaang rehimen na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng sunud-sunod na oplan na nakabatay sa doktrina ng Imperyalistang US. Ilan sa mga ito  ang pamamaraang gradual constriction, blockhouse warfare, clear-hold-consolidate-develop, triad operations, whole-of-government, whole-of-nation, at iba pa.

Maging ang Mindoro ay humarap sa militaristang lagim, kung saan tampok ang PNP experiment noong dekada 80 at Oplan Habol Tamaraw noong 2001-2004 na dinirehe ng berdugong si Jovito Palparan.

Nilalabusaw pa ni Duterte ang konsepto ng “rebolusynaryong gubyerno” sa paggamit nito ng naturang termino upang katawanin ang hinahangad nitong pederalistang porma ng gubyerno. Ang aniyang “revgov” ay walang iba kundi diktadurya. Kaparis nito ang palabas ni Marcos nang tawagin nitong “revolution from the center” ang pasistang diktadurya nito.

Ngunit anumang oplan ay matapang na hinarap at pinangibabawan ng ating rebolusyanaryong kilusan. Apatnapu’t siyam na taon na nating isinasampal ang katotohanan sa Imperyalistang US at sa mga papet na republika nito ang katotohanang walang makapipigil sa pagsulong ng armadong rebolusyon ng sambayanan.

Ililibing ng mamamayan ang terorismo ng estado

Ngayon, higit kailanman, humihigpit ang pagkakaisa ng mga Mindoreño at buong Sambayanang Pilipino sa harap ng bumabangis na terorismo ng rehimeng US-Duterte. Iminamarka sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao ngayong Dis. 10 ang pagsisimula ng higit na mas matutunog na opensiba ng NPA at malalaking kilos-protesta sa susunod na taon.

Nagagawa nating malagpasan ang terorismo ng estado sapagkat mulat tayong nagpapaunlad ng ating estratehiya at taktika sa pakikidigma, natututo sa ating mga kahinaan, at winawasto ang ating mga pagkakamali. Pinupundar natin ang pinakaorganisado at pinakanagpupunyaging kilusan sa buong daigdig ngayon na tiyak na gagapi sa iba’t ibang mukha ng diktadurya. Hangad nating ipagtagumpay sa buong kapuluan ang pambansa-demokratikong rebolusyon at hawanin ang daan sa sosyalistang reoblusyon. Ito — hindi ang revgov ni Duterte — ang gubyernong kinakatawan ng masa at magsusulong ng kanilang

Marami nang dugo ang idinilig sa landas ng pakikibaka. Ngunit hindi tayo mangingiming papulahin pa ito hanggang mailibing ng sambayanan ang terorismo ni Duterte kasama ang buong reaksyunaryong estado. Marami pa tayong gagapiing detatsment at kampo ng mga mersenaryong pulis at militar. Marami pa tayong masasamsam na armas. Marmai pa tayong pupukawin, oorganisahin at pakikilusin upang isulong ang pambansa-demokratikong adhikain ng mamamayan. Itatayo pa natin ang maraming organi ng kapangyarihang pampulitika sa kanayunan. Padadagundungin ang kilusang protesta sa mga lungsod at sentrong bayan.

Sa umaga, liliwanag sa silangan ang mapulang silahis ng tagumpay!

Pulang pagpupugay sa lahat ng martir ng Sambayanan at Rebolusyong Pilipino!

Ipagpatuloy ang kanilang simulain hanggang sa tagumpay!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino! Mabuhay ang rebolusyon!