Category Archives: KA DIEGO PADILLA

Pagkondena ng MGC sa paninira ng Malakanyang kay Ka Joma

Press Statement
July 7, 2018
Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Hindi magkantututo ang Malakanyang sa pagsagot at paglabas ng kung anu-anong mga pahayag laban sa rebolusyonaryong kilusan para lamang ipagtanggol ang kanyang among pasista at tiranikong si Rodrigo Duterte. Pilit nilang sinisiraan si Kasamang Jose Maria Sison, ang punong tagagpagtatag ng CPP-NPA-NDFP, sa harap ng mamamayang Pilipino. Ang huling pahayag ng parrot na si Harry Roque na wala umanong kakayahan si Ka Joma na patalsikin si Duterte at ang pagsalaula ng mangmang na si Paolo Duterte sa dalisay na tungkulin ng mga komunista ay patunay sa kahangalan at kawalang-muwang nito sa takbo ng pakikibakang Pilipino. Lumilitaw rin ang matinding takot ng gobyernong Duterte sa kakayahan ng rebolusyonaryong kilusan na pamunuan ang mamamayan tungo sa pagpapabagsak nito.

Hindi si Joma ang magpapatalsik sa gubyernong Duterte kundi ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino na sawa at galit na sa mga kasinungalingan ni Duterte. Mismong si Duterte at ang kainutilan ng kanyang reaksyunaryong estado ang lumilikha ng paborableng sitwasyon upang maging katotohanan ang pagpapabagsak ng kanyang rehimen.

Ang masigla at papalakas na kilusang masa sa kanayunan at kalunsaran ang magtutulak na mahiwalay ang rehimeng US-Duterte. Sa araw-araw, unti-unting nahuhubaran at lumilitaw ang tunay na mukha at pagkatao ni Duterte sa harap ng lumalalang krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa.

Patuloy na nalalantad ang anti-mamamayan at maka-imperyalistang katangian ng rehimeng US-Duterte dahil sa pagpabor nito sa malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, at amo niyang imperyalismong US. Ipinatupad ni Duterte ang mga anti-mamamayang batas tulad ng Build, Build, Build, TRAIN Law, Jeepney Modernization, at iba pang mga neoliberal na patakaran sa ekomomiya habang pasismo ang itinutugon sa bawat mamamayang umaaklas sa tabing ng gera-kontra-iligal na droga at gera laban sa terorismo, all-out war at de-facto Martial Law. Ang sobrang pahirap na idinulot ng rehimen ang nagtutulak sa mamamayang Pilipino na umaklas at lumaban sa umiiral na mapang-api at mapang-aliping reaksyunaryong estado.

Sa saliw ng patuloy na paglakas ng armadong rebolusyon sa pamumuno ng CPP-NPA-NDFP, tiyak na maibabagsak sambayanang Pilipino ang pasista, tiraniko at berdugong paghahari ng rehimeng US-Duterte. ###

Advertisements

Pahayag ng MGC-NPA ST sa aktibong depensa ng NPA – Mindoro

Press Statement
July 1, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang isang yunit ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro sa matagumpay nilang pagbigo sa marahas na pag-atake ng 76th Infantry Battalion of the Philippine Army noong Hunyo 28, bandang ala-1 y medya ng hapon sa Sitio Kamanganan, Brgy Pinagturilan, Sta. Cruz, Occidental Mindoro. Magiting na nilabanan at binigo ng mga Pulang mandirigma ang nagpapatuloy na operasyong inilulunsad sa mga bayan ng Sablayan, Mamburao, Paluan, Sta. Cruz at Abra de Ilog. Ligtas na nakaatras nang walang pinsala ang mga kasama habang parang asong ulol na naghahagilap ang mga berdugong AFP kung saan gumamit pa sila ng tatlong attack helicopter laban sa magigiting na Pulang mandirigma.

Ang mga operasyong militar na inilulunsad sa buong Mindoro at sa buong bansa ay bahagi ng plano ng AFP-PNP na lumpuhin at pahinain ang CPP-NPA sa loob ng 3 buwan. Patuloy ang rehimeng US-Duterte sa kanyang baliw na pagtatangka na lipulin ang rebolusyonaryong kilusan subalit pinatunayan na sa ilang nagdaang rehimen na pawang nangabigo at walang kahihiyang hinimod ang kanilang sariling idinurang pagyayabang.

Muling patutunayan ng buong rebolusyunaryong pwersa sa rehiyon at sa buong bayan na mauuwi sa kabiguan ang kahangalan at terorismo ng estado laban sa sambayanang Pilipino. Anumang makabagong kagamitan ang gamitin nila laban sa rebolusyonaryong kilusan, hinding hindi nila magagapi ang mas makapangyarihang sandata na digmang bayan na kayang pabagsakin ang kahit sinumang tiranikal at pasistang diktadurya.

Nanawagan ang Melito Glor Command sa lahat ng command at yunit ng NPA at mamamayan sa Timog Katagalugan na biguin ang anumang kabaliwan ng rehimeng US-Duterte at AFP-PNP na durugin at lipulin ang rebolusyunaryong hanay sa rehiyon at sa bansa.

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
June 16, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Spokesperson, Melito Glor Command

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Binabati ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog ang pagbigwas ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa pasistang atake ng 85th Infantry Battalion Philippine Army sa Brgy. Sumilang, General Luna noong Hunyo 15. Muli na namang binigo ng AMC-NPA Quezon ang mga pakana ng mersenaryong 85th IBPA at pinatunayang hindi pagagapi ang hanay ng rebolusyonaryong mamamayan. Mahusay na naisagawa ng mga Pulang mandirigma ang aktibong depensa sa kabila ng tusong atake ng AFP na nag-iwan ng tatlong kaswalti sa mga pasistang sundalo.

Sa kabilang banda, kinukundena ng MGC-NPA-ST ang walang patlang na pagsasagawa ng masaklaw na operasyong kombat ng pasistang militar sa Quezon nang hindi isinasaalang-alang ang mga sibilyan at ang matingkad na panawagan ng sambayanang Pilipino na ituloy ng usapang pangkapayapaan. Aabot sa limang kolum ng mersenaryong tropa ng AFP ang kasalukuyang naglulunsad ng operasyong militar sa mga barangay ng Lavidez, Magsaysay at Sumilang ng General Luna, Malabahay at San Nicolas ng Macalelon at Sta. Maria ng Catanauan.

Lalo lamang lumilitaw ang kawalang interes ng AFP na bigyang-puwang ang pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. Simula’t sapul, ang AFP ang numero unong mananabotahe ng usapang pangkapayapaan. At ngayong sumisilay ang muling pagbubukas nito, nananatili ang panata ng berdugong pwersa nitong idiskaril ang usapan.

Naninindigan ang rebolusyonaryong kilusan sa pagtatanggol ng karapatan at kabuhayan ng mamamayan. Handa at bukas ang mga Pulang kumander at mandirigma NPA na magbigay-daan sa usapang pangkapayapaan upang maihapag ang mga repormang magbibigay ng mga kongkretong hakbangin sa mga suliranin ng mamamayan sa usapin ng lupa, trabaho, mga batayang karapatan at higit sa lahat ay ang pag-ugat sa dahilan ng armadong pakikibaka.

Nananawagan ang MGC-NPA-ST sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na manatiling alerto at laging handa sa aktibong pagsalag sa mga atake ng mersenaryong militar at bigwasan ito sa panahon ng kanyang pananalasa. Walang pag-aalinlangang birahin at isiwalat ang kawalang sinseridad, pagiging tuso at sagad sa butong pasismo ng AFP. Armasan at agapayan ang mga baseng komunidad ng kaalaman sa kahandaan sa pagharap sa walang pakundangang panghahalihaw ng mga berdugo. Ilibing sa sarili nilang mga bitag ang kaaway at ipagtagumpay ang laban ng mamamayang nakikibaka! ###

Denounce AFP’s lies and fake news destroying the reputation of Ka Diego and Comrade Kathryn

Press Release
June 15, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Spokesperson, Melito Glor Command

The Melito Glor Command-New People’s Army-Southern Tagalog strongly denounces the circulating news that it’s spokesperson Jaime “Ka Diego” Padilla and Comrade Kathryn surrendered to authorities of the US-Duterte regime. The malicious intrigues that Ka Diego surrendered due to severe arthritis are just but stories made up by the Southern Luzon Command of the Armed Forces of the Philippines. The MGC-NPA-ST also denies the allegations that Comrade Kathryn is with Ka Diego’s child. She is a liaison officer of the Office of the Regional Spokesperson and far from what the AFP is depicting her.

Ka Diego and Comrade Kathryn are safe and intact with a unit of the MGC-NPA-ST and far from the hands of the mercenary troops of the AFP. Since Ka Diego’s launching last November 2016 as MGC-NPA-ST Spokesperson, the AFP is constantly producing fake news, intrigues and malicious statements against him. Duterte’s internet trolls persistently reports fake abuses of his social media and email accounts to shut it down. The AFP even uses telecommunication companies to incessantly close his phone lines to media and press people after calls and interviews.

The AFP is desperate in destroying Ka Diego and Comrade Kathryn’s reputations through extensive black propaganda and spreading fake news but the Filipino people know better than to believe hearsays and rumors made up by government agents including the fabricators of the AFP. On the contrary, they are both respected cadres of the Communist Party of the Philippines who uphold the Party’s principles and disciplines. The MGC-NPA-ST is firm in its responsibility in upholding the truth and exposing lies of the US-Duterte regime. Unlike the AFP, the MGC-NPA-ST is determined to protect the Filipino people’s interests and welfare through revolutionary propaganda. ###

Patuloy na binibigwasan ng NPA-Quezon ang mga pasistang atake AFP! Pagbati sa matagumpay na ambus laban sa mersenaryong 85th IBPA sa Lopez!

Press Release
Hunyo 5, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Mainit na binabati ng Melito Glor Command-NPA ST ang Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa inilunsad nitong matagumpay na ambus laban sa mga pwersa ng bayarang 85th IBPA lulan ng isang military truck sa Brgy. Silang, Lopez, Quezon. Aabot sa sampu na pasistang sundalo ang kaswalti ng aksyong militar kung saan apat ang patay at anim ang sugatan.

Ang aksyong militar na ito ay tugon sa hinaing ng mamamayan ng Quezon sa Brgy. Umiray, General Nakar at mga bayan sa South Quezon-Bondoc Peninsula dahil sa walang puknat na mga operasyong militar na inilulunsad ng mga tropa ng mersenaryong 2nd Infantry Division at SOLCOM. Pinatutunayan ng matatagumpay na taktikal na opensibang inilulunsad ng AMC-NPA Quezon ang lalong paglakas ng armadong paglaban ng mamamayan sa lalawigan.

Binigwasan ng Pulang hukbo hindi lamang ang 85th IBPA kundi pati ang pangarap ni ni Duterteng pahinain hanggang tuluyang pigilan ang paglakas ng armadong paglaban sa rehiyon. Patuloy na binibigo ng NPA sa Timog Katagulagan ang all-out war sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Tiyak na ipinagbubunyi ngayon ng mamamayan ng Quezon ang ambus ng Pulang hukbo laban sa mga pasistang 85th IBPA.

Ang mga matatagumpay na opensiba ng NPA ang lalong nagpapaalab sa diwa ng paglaban ng mamamayan sa pasista’t anti-mamamayang rehimeng US-Duterte. Nananawagan ang MGC NPA-ST sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na lalong paigtingin ang digmang bayan upang labanan ang pananalasa ng AFP-PNP-CAFU sa buong rehiyon at aktibong depensahan ang mga pakikibaka at tagumpay ng mamamayan. Kailangang ilunsad ng Pulang hukbo ang higit na paparaming aksyong militar laban sa lahat ng yunit ng mersenaryong militar sa Timog Katagalugan upang salagin at biguin ang lahat ng atake ng AFP-PNP-CAFGU sa ating baseng masa. Labanan ang mga atake ng AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon!

Sumapi sa NPA!
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
###

Pagbati sa NPA-Quezon sa matagumpay na pagbigo sa mga atake ng AFP!

Press Release
Hunyo 4, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Tagapagsalita, Melito Glor Command

Binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa patuloy nitong pagbigo sa mga pasistang atake ng mga pwersa ng 2nd ID sa Brgy. Umiray, General Nakar. Nagpupugay ang MGC-NPA ST sa mga Pulang kumander at mandirigma ng AMC-NPA Quezon sa mahusay nilang pagharap sa imbing pakana ng estado laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng Quezon.

Mula Mayo 14 hanggang sa kasalukuyan ay naganap ang limang labanan sa pagitan ng mga pwersa ng NPA Quezon at pinagsanib na pwersa ng 2nd ID at 7th ID ng AFP. Nagsasanib-pwersa ang dalawang magkanugnog na dibisyon ng AFP laban sa isang yunit ng NPA Quezon ngunit palagi itong binibigo ng magigiting na Pulang mandirigma sa bawat labanan. Sa serye ng mga labanan, isa rito ang matagumpay na snipe operations noong Mayo 24 sa Sitio Longo na pumatay sa isang pwersang militar. Sa araw ding iyon, nabigo ng isa pang tim ng AMC ang naka-ambus na pwersa ng militar at ligtas na nakaatras. Noong Mayo 28, matagumpay namang hinaras ng isa pang tim ang laking-platung kaaway sa Sitio Inamitan. Liban dito, napaslang si Sgt. Salustiano sa unang labanan noong Mayo 14 sa Sitio Panagsaan.

Ang mga pagkabigong ito ng pwersa ng AFP ang lalong nagtutulak sa kanilang desperasyon at paglabag sa mga karapatang pantao ng mga mamamayan sa lugar. Mariing kinukundena ng MGC-NPA ST ang pagbaling ng galit ng AFP sa mga inosenteng sibilyan laluna sa mamamayang Dumagat. Papatindi ang dinaranas na harassment ng mamamayan sa anyo ng iligal na pag-aresto, tortyur, pagkukulong, pananakot, at pagbabanta. Inaresto at tinortyur noong Mayo 14 at kasalukuyan pang nakakulong ang mga Dumagat na sina Rockey Torres at Dandoy Avillaneda at pilit pinaamin na mga NPA. Napilitan ring lumikas ang 200 pamilyang Dumagat mula sa kanilang mga tahanan at kaingin bunga ng pananakot ng militar na sinumang hindi lilikas ay ituturing na NPA at papatayin. Ang mga karatig na komunidad naman ay nakararanas ng food blockade kung saan isang salop lamang na bigas ang pinahihintulutang dalhin ng bawat pamilyang Dumagat sa kanilang lugar na ilang oras at minsan pa nga’y araw ang layo sa tindahan.

Habang todong inilalarga ng rehimeng US-Duterte ang terorismo ng estado laban sa mamamayan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan lalo lamang nitong itinutulak ang mamamayan partikular ang Kadumagatan na sumalig sa Hukbong bayan bilang tanging armadong pwersang magtatanggol sa kanila.

Nananawagan ang MGC-NPA ST sa mamamayang sama-samang kundenahin ang mga krimen sa hanay ng mga Dumagat at sa buong sambayanan at itakwil ang berdugong AFP at mga kasapakat nito. Kasabay nito, nananawagan ang MGC-NPA ST sa AMC-NPA Quezon na higit na pahigpitin ang pagtangan sa sandata upang biguin ang kampanyang pagdurog ng militar at ipagtanggol ang mga sibilyan! Marapat na tularan ng lahat ng yunit sa ilalim ng MGC-NPA ST ang kagitinga’t pagpupunyagi ng NPA Quezon laban sa atake ng militar sa buong probinsya!

NPA, tunay na hukbo ng mamamayan!
Mabuhay ang NPA!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! ###