Labanan ang bantang pagpapalawig ng Batas Militar!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

July 11, 2017
Pahayag

Reference person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

 

Labanan ang bantang pagpapalawig ng Batas Militar!

Malinaw ang paggamit ng rehimeng Duterte sa lehislatura at hudikatura ng reaksyunaryong gubyerno sa papalaking banta ng pangmatagalang Batas Militar sa buong bansa. Pinapakita ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw kung paano kinokontrol ng Malacañan ang Kongreso at Korte Suprema.

Sunud-sunurang aso ng Malacañan ang liderato ng reaksyunaryong Kongreso na si Pantaleon Alvarez sa pagpapahayag niya ng kanyang kagustuhang ipanukala ang dagdag 5 taong pagpapalawig sa Batas Militar hanggang taong 2022.

Malinaw din ang pagpapailalim ng Korte Suprema sa atas ng rehimeng Duterte nang pagtibayin nito ang ligalidad ng proklamasyong Batas Militar noong nakaraang linggo kung saan isa lamang sa 15 mahistrado ang nagpahayag ng pagtutol dito.

Ang paggigiit ng rehimeng Duterte na palawigin pa ang Batas Militar sa bansa ay lantarang pagsunod sa kumpas ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga tuta nitong sina Lorenzana, Esperon, at Año. Pagtalikod ito sa lehitimong karaingan ng daan-daan libong mamamayang biktima ng mapaniil na Batas Militar sa kamay ng berdugong Armed Forces of the Philippines.

Kinokonsolida ni Duterte ang kanyang kontrol sa mga institusyon ng reaksyunaryong gubyerno upang isalba ang kanyang sarili sa posibleng pagpapatalsik. Maging ang pagpapatupad ng mala-Marcos na Batas Militar ay patunay na desperado siyang masalag ang mga tangkang patalsikin siya ng mga kaaway niya sa pulitika at mga naghaharing uri. Pawang mga buladas lamang ang pagmamayabang niya noon na handa siyang isugal ang kanyang pagka-presidente para sa kapakanan ng mamamayan. Sa katotohanan, nagkakandarapa ang kanyang rehimen na idepensa ang sarili sa mga nagtatangka laban sa kanya.

Nananawagan ang Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog na magbuklod ang lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan at buong giting na labanan ang Batas Militar sa bansa. Sa kalunsuran, dapat kalampagin ng milyong mamamayan ang tarangkahan ng reaksyunaryong gubyerno at ipahayag ang kanilang disgusto sa Batas Militar at sa patuloy na maka-imperyalistang pagpihit ng rehimeng Duterte. Sa kanayunan, marapat lamang na patindihin ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan ang mga taktikal na opensiba upang ipagtanggol ang masang anakpawis laban sa lantay-pasistang atake ng reaksyunaryong sandatahang lakas. ###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s