CPP 46th Anniversary Celebration

Pagdiriwang ng ika-46 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas sa probinsya ng Quezon

Advertisements