Pagkondena ng MGC sa paninira ng Malakanyang kay Ka Joma

Press Statement
July 7, 2018
Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Hindi magkantututo ang Malakanyang sa pagsagot at paglabas ng kung anu-anong mga pahayag laban sa rebolusyonaryong kilusan para lamang ipagtanggol ang kanyang among pasista at tiranikong si Rodrigo Duterte. Pilit nilang sinisiraan si Kasamang Jose Maria Sison, ang punong tagagpagtatag ng CPP-NPA-NDFP, sa harap ng mamamayang Pilipino. Ang huling pahayag ng parrot na si Harry Roque na wala umanong kakayahan si Ka Joma na patalsikin si Duterte at ang pagsalaula ng mangmang na si Paolo Duterte sa dalisay na tungkulin ng mga komunista ay patunay sa kahangalan at kawalang-muwang nito sa takbo ng pakikibakang Pilipino. Lumilitaw rin ang matinding takot ng gobyernong Duterte sa kakayahan ng rebolusyonaryong kilusan na pamunuan ang mamamayan tungo sa pagpapabagsak nito.

Hindi si Joma ang magpapatalsik sa gubyernong Duterte kundi ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino na sawa at galit na sa mga kasinungalingan ni Duterte. Mismong si Duterte at ang kainutilan ng kanyang reaksyunaryong estado ang lumilikha ng paborableng sitwasyon upang maging katotohanan ang pagpapabagsak ng kanyang rehimen.

Ang masigla at papalakas na kilusang masa sa kanayunan at kalunsaran ang magtutulak na mahiwalay ang rehimeng US-Duterte. Sa araw-araw, unti-unting nahuhubaran at lumilitaw ang tunay na mukha at pagkatao ni Duterte sa harap ng lumalalang krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa.

Patuloy na nalalantad ang anti-mamamayan at maka-imperyalistang katangian ng rehimeng US-Duterte dahil sa pagpabor nito sa malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, at amo niyang imperyalismong US. Ipinatupad ni Duterte ang mga anti-mamamayang batas tulad ng Build, Build, Build, TRAIN Law, Jeepney Modernization, at iba pang mga neoliberal na patakaran sa ekomomiya habang pasismo ang itinutugon sa bawat mamamayang umaaklas sa tabing ng gera-kontra-iligal na droga at gera laban sa terorismo, all-out war at de-facto Martial Law. Ang sobrang pahirap na idinulot ng rehimen ang nagtutulak sa mamamayang Pilipino na umaklas at lumaban sa umiiral na mapang-api at mapang-aliping reaksyunaryong estado.

Sa saliw ng patuloy na paglakas ng armadong rebolusyon sa pamumuno ng CPP-NPA-NDFP, tiyak na maibabagsak sambayanang Pilipino ang pasista, tiraniko at berdugong paghahari ng rehimeng US-Duterte. ###

Advertisements

Pahayag ng MGC-NPA ST sa aktibong depensa ng NPA – Mindoro

Press Statement
July 1, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang isang yunit ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro sa matagumpay nilang pagbigo sa marahas na pag-atake ng 76th Infantry Battalion of the Philippine Army noong Hunyo 28, bandang ala-1 y medya ng hapon sa Sitio Kamanganan, Brgy Pinagturilan, Sta. Cruz, Occidental Mindoro. Magiting na nilabanan at binigo ng mga Pulang mandirigma ang nagpapatuloy na operasyong inilulunsad sa mga bayan ng Sablayan, Mamburao, Paluan, Sta. Cruz at Abra de Ilog. Ligtas na nakaatras nang walang pinsala ang mga kasama habang parang asong ulol na naghahagilap ang mga berdugong AFP kung saan gumamit pa sila ng tatlong attack helicopter laban sa magigiting na Pulang mandirigma.

Ang mga operasyong militar na inilulunsad sa buong Mindoro at sa buong bansa ay bahagi ng plano ng AFP-PNP na lumpuhin at pahinain ang CPP-NPA sa loob ng 3 buwan. Patuloy ang rehimeng US-Duterte sa kanyang baliw na pagtatangka na lipulin ang rebolusyonaryong kilusan subalit pinatunayan na sa ilang nagdaang rehimen na pawang nangabigo at walang kahihiyang hinimod ang kanilang sariling idinurang pagyayabang.

Muling patutunayan ng buong rebolusyunaryong pwersa sa rehiyon at sa buong bayan na mauuwi sa kabiguan ang kahangalan at terorismo ng estado laban sa sambayanang Pilipino. Anumang makabagong kagamitan ang gamitin nila laban sa rebolusyonaryong kilusan, hinding hindi nila magagapi ang mas makapangyarihang sandata na digmang bayan na kayang pabagsakin ang kahit sinumang tiranikal at pasistang diktadurya.

Nanawagan ang Melito Glor Command sa lahat ng command at yunit ng NPA at mamamayan sa Timog Katagalugan na biguin ang anumang kabaliwan ng rehimeng US-Duterte at AFP-PNP na durugin at lipulin ang rebolusyunaryong hanay sa rehiyon at sa bansa.

2 katutubong Mangyan dinukot at 2 pang hinaras sa nagpapatuloy na karahasan ng AFP sa Mindoro

Press Release
July 1, 2018

Dalawang katutubong Mangyan ang dinukot at dalawa pa ang inimbestigahan, hinaras at binantaan sa Mindoro habang naglulunsad ng operasyong militar ang 76th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines (AFP) noong Hunyo 21 28 sa mga sityo at barangay na nasa pagitan ng mga bayan ng Bongabong at Mansalay, Oriental Mindoro at San Jose, Occidental Mindoro.

Ayon kay Jaime Ka Diego Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command New Peoples Army Southern Tagalog (MGC NPA ST), mariing kinukundina ng MGC ang paulit-ulit at patuloy na paglabag ng AFP sa karapatang tao ng mamamayan sa Mindoro, lalo sa hanay ng mga katutubong Mangyan.

Pagdidiin ni Ka Diego, hindi makatarungan at makatwiran ang ginagawa ng mga mersenaryong AFP sa mga katutubong Mangyan sa kanilang imbeng pakana na pahinain ang patuloy na lumalakas na rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro.

Iniulat na nawawala sina Tifon Piniw at ang pamangkin niyang 10 taong gulang noong Hunyo 24 matapos nilang mamili sa tyanggian (palengkehan) sa Sityo Darayao, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro. Huling namataan ang dalawa bandang alas 7 ng umaga pauwi ng Sityo Buswak, Brgy. Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro at hindi na sila nakita pa mula noon. Habang naglalakad pauwi ang mga residente 11:45 ng tanghali, napansin nilang maraming mga bakas ng bota, sapatos at kombat sa daan papuntang tyanggian. Nasundan nila ang bakas at humantong sila sa isang gulod na may mga militar na nagpapahinga sa tabing-daan at naka-bota, sapatos at kombat.

Makalipas ang ilang araw, Hunyo 27, nakita ng mga residente ng So. Buswak ang mga militar na may kasamang sibilyan na kahawig ni Tifon, subalit hindi na nila makumpirma dahil hindi pinalalapit sa mga sibilyan.

Kinabukasan naman, Hunyo 28, nasalubong ng ilang residente ng Sityo Sangay, Brgy. Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro (sityo sa pagitan ng Buswak at Darayao) ang mga militar at napansing may kasunod itong bata na may pasan na malaking kahoy.

Samantala, iligal na inimbestigahan, hinaras at binantaan ng mga sundalo sina Ongbak Ihem at Butsoy Puypoy ng Sityo Buswak noong Hunyo 27. Pinasok ng mga nag-ooperasyong militar ang sityo Buswak ng alas-4 ng umaga at unang pinuntahan ang bahay ni Ongbak. Pinadapa nila si Ongbak, tinutukan ng kutsilyo at pilit na pinaaamin sa isang residenteng pinaghihinalaang kasapi ng NPA. Hindi pa nasapatan, dinala ulit si Ongbak sa tapat ng basketball court, pinadapa ulit at patuloy na inimbestigahan.

Sapilitan din nilang kinuha kay Ongbak ang mga pangalan ng kasapi ng kanilang kooperatiba at kinukwestiyon ang pagkakatayo nito. Habang iniinteroga si Ongbak, pinuntahan naman ng iba pang sundalo ang bahay nina Butsoy Fuyfoy at pinadapa siya. Pilit sinisira ng mga militar ang bahay ni Butsoy sa pag-aakalang may tao sa loob ngunit nang mapagtantong walang tao, tinigilan na nila ito.

Ani Ka Diego, ang ginawang karahasang miitar ng 76th IBPA sa mga katutubo at mamamayan ng Mindoro ay pagpapakita ng kanilang kawalang pagrespeto at tahasang paglabag sa karapatang-tao.

Dagdag ni Ka Diego, Lalong pinapakita ng rehimeng US-Duterte at AFP-PNP na hindi sila seryoso sa usapang pangkapayapaan at sinsero sa pagtugon sa stand down o anumang goodwill na iniaalok ng NDFP lalo matapos ang command conference ng AFP-PNP kung saan hangal na nangangarap itong kalahatiin o paliitin ang pwersa ng NPA sa loob ng 3 buwan.

Samantala, nananawagan ang MGC NPA ST sa mamamayan ng Timog Katagalugan na tapatan ng militansya at maigting na paglaban ang patuloy na pandarahas at lumalalang paglabag sa karapatang-tao ng AFP-PNP at mga paramilitar sa panahon ng kailang patuloy at umiigting na mga operasyong militar at pulis sa kanilang lugar.

Kailangang patuloy na ipagtanggol ng mamamayan ang kanilang karapatan laban sa mga berdugong sundalo at sa terorismong inihahasik ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon at sa buong bansa, pagdidiin ni Ka Diego.

Pagtatapos ni Ka Diego, sa inaasal ng rehimeng US-Duterte higit na kailangan ang ibayong pagkakaisa ng ibat ibang uri at sektor ng lipunang Pilipino upang igiit ang ubos-kayang pagpapatalsik at pagpapabagsak sa tiraniko, berdugo at pasistang reaksyunaryong estado ng mga burgesya-kumprador, despotikong malalaking panginoong maylupa at bulok na pulitikong kinakatawan ni Duterte at amo nitong imperyalistang US.###

Dalawang taon ng rehimeng US-Duterte: mga taon ng ibayong kahirapan, korupsyon at panunupil at terorismo sa mamamayan

June 30, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front- Southern Tagalog

Naninindigan ang National Democratic Front- Southern Tagalog (NDF-ST) na ang dalawang taong panunungkulan ni Rodrigo Roa Duterte ay mga taon ng ibayong pagpapahirap at panunupil sa mamamayan. Sa buong panahong nakaupo sya sa estado poder, ang pagpapataw ng mga anti-mamamayang patakaran tulad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, pamamahalang batbat ng korupsyon, pagtutulak na mapalawig ang kanyang termino sa pamamagitan ng charter change at pagpapakita ng kawalang sinseridad sa peace talks lamang ang kanyang pinagkaabalahan. Gamit ang martial law, mahigit nang isang taon na ipinapataw ni Duterte ang kanyang kamay na bakal sa buong isla ng Mindanao, kasabay ng pag-iral ng de facto martial law sa natitirang bahagi ng bansa. Ito ang mga taon ng pagpapakasasa niya sa kapangyarihan at pagsunod pa rin sa interes ng imperyalismong US at mga naghaharing-uri sa bansa.

Ibinaon lang ni Duterte sa limot ang lahat ng mga binitawan niyang pangako noong nangangampanya pa lamang sa pagpapatindi ng mga neoliberal na patakarang dati nang humahambalos sa mamamayan. Sa katunayan, sa islogan nyang “change is coming”, ang naranasan lang ng sambayanan na pagbabago ay ang paglala ng krisis, kahirapan at kagutuman sa ilalim ng mga programa nito sa ekonomya na Dutertenomics lalo nang ipinatupad nya ang dagdag-pasaning TRAIN Law. Habang sumisirit ang presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo dahil sa TRAIN, patuloy naman ang pagbaba ng sahod ng mga manggagawa na kulang na kulang para tustusan ang kanilang pang-araw-araw na mamumuhay. Habang patuloy namang kinahaharap ng mga manggagawa ang kontraktwalisasyon na pinalala pa sa pamamagitan ng DO 174 at walang silbing EO 51.

Samantala, wala ni isa man lang naging hakbang si Duterte upang malutas ang malaon nang suliranin ng mga magsasaka sa lupa. Higit na bumababa ang presyo ng kopra at buong niyog laluna sa Quezon habang hindi pa rin ibinabalik sa mga magniniyog ang coco levy funds na malaon na nilang ipinaglalaban. Ganundin ang presyo ng palay, saging, gulay at iba pang produktong bukid ng mga magsasaka. Kasabay nito, pinaiigting ang malawakang pangangamkam at pagpapalit-gamit ng mga lupain sa rehiyon upang bigyang-daan ang mga proyektong ekoturismo, renewable energy, at mga minahan.

Bibigyang-daan naman ng pederalismo ni Duterte ang pagkokonsentra ng kapangyarihan sa kanya at pagpapalawig ng kanyang termino. Higit lamang nitong palalakasin sa kanyang pangingibabaw bilang diktador ang rehiyunal na reaksyunaryong pamahalaan, na pinagpupugaran ngayon ng mga dinastiya at burukrata kapitalistang kasabwat ang mga malalaking mamumuhunan na magtatayo ng mga proyektong pang-imprastraktura sa balangkas ng grandyoso nyang programang Build Build Build.

Sa inilunsad nitong todo-gera para supilin ang NPA sa ST, malawakan ang naging panghahalihaw ng mga pwersa ng militar, pambobomba at strafing laluna sa Quezon, Batangas, Mindoro at Palawan. Talamak din ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa rehiyon kung saan umabot na sa 16 ang biktima ng extra-judicial killings, 84 ang kaso ng iligal na pag-aresto at 29 ang kaso ng iligal na detensyon sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Bukod sa pananalasa ng AFP-PNP-CAFGU, pinahintulutan din ng rehimen ang pagpapakawala ng US ng mga sundalo nito sa bansa sa nagpapatuloy na mga balikatan exercises. Sa Palawan, nananatili ang interbensyong militar ng US sa hindi naglubay na pagpasok ng mga sundalo nito at pagbabase sa Ulugan Bay.

Pinalubha lamang ni Duterte ang paghahasik ng lagim ng kanyang tatlong gera na Oplan Tokhang laban sa mamamayan, batas militar laban sa mga Moro at mamamayan ng Mindanao at Oplan Kapayapaan laban sa rebolusyonaryong kilusan. Habang tuluyan na nitong pinigilan ang muling pagbubukas ng peace talks sa NDFP na magbubunga na sana ng kasunduang Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reforms para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon.

Pinalala lamang ni Duterte ang kasalukuyang makalonyal at malapyudal na lipunan sa hindi paglutas sa mga batayang suliranin ng mamamayan na sinisikap resolbahin sa pamamagitan ng peace talks. Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayang Pilipino na singilin si Duterte sa mga bigo niyang pangako ng pagwawakas ng kahirapan at sa pagpapataw ng anti-mamamayan, neoliberal at dagdag-pasaning mga polisiya. Kasabay nito, kastiguhin at pagbayarin ang pasistang pwersa ng estado sa kanilang krimen ng paghahasik ng pandarahas, pamiminsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan at pananabotahe sa peace talks.

Ang dalawang taong pagpapahirap ng rehimeng US-Duterte ang lalong nagbibigay-katwiran sa mamamayan upang makibaka at magsulong ng rebolusyon. Sa gitna ng naglalagablab na poot ng mamamayan, naninindigan ang NDF-ST sa pagpapaigting ng armadong pakikibaka sa kanayunan na tutugon sa panawagan ng sambayanan na pabagsakin ang rehimeng malaon na nilang kinasusuklaman. ###

Paigtingin ang pagsusulong ng digmang bayan sa harap ng muli na namang pagkaunsyami ng peacetalks!

June 29, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Nananawagan ang National Democratic Front-Southern Tagalog sa sambayanang Pilipino na higit na paigtingin ang pagsusulong ng digmang bayan sa harap ng muling pagkaunsyami ng peace talks dahil sa iba’t ibang pakana ng rehimeng US-Duterte . Nitong huli, wala nang ibang laman ang bunganga ni Duterte kundi ang islogang “pinalaking lamesa” at pagpupumilit na ilunsad ang pag-uusap dito sa bansa para tabunan ang ginawa niyang muling pagtalikod sa peace talks.

Upang panindigan ang pag-aasta ni Duterte na para diumano siya sa kapayapaan at patuloy na pagtakpan ang layunin nitong bitagin sa walang-taning na ceasefire at pagdis-arma sa mga yunit ng NPA habang nakabinbin muli ang pagsisimula ng formal talks, maingay na ipinanawagan ngayon ni Duterte ang islogang “pinalaking lamesa” bago ituloy ang peacetalks. Sa “pinalaking lamesa” ni Duterte nais nitong isama ang mga tinatawag nitong “stakeholders” na mga naghaharing-uring may-ari ng malalaking mga negosyo, mga panginoong maylupa, mga burukrata, mga militar at pulis atbp. Magpapakana ang rehimeng US-Duterte ng isang engrandeng palabas na mga anti-demokratiko at anti-mamamayang “konsultasyon” upang lutuin ang isang opinyong publiko laban sa armadong pakikibaka at para isantabi ang pag-uusap hinggil sa mga saligang dahilan ng armadong tunggalian sa bansa—ang monopolyong kontrol sa lupa na nagdudulot ng kawalan ng pambansang industriyalisasyon.

Labag sa mga nauna nang mga napirmahang kasunduan sa peace talks ang “pinalaking lamesa” ni Duterte. Sinasagasaan nito ang mga nilalaman ng The Hague Joint Declaration na nilagdaan noon pang panahon ng rehimeng US-Ramos at binibigyang katwiran ang lubos na pagtalikod ni Duterte sa peace talks.

Walang interes si Duterte na bigyang alwan ang buhay ng mamamayan. Kitang-kita kung paano nito isinasantabi ang peace talks na nasa yugto na nang pag-uusap hinggil sa mga sosyo-ekonomikong repormang matagal nang karaingan ng mamamayan para sa tunay na panlipunang kaunlaran. Laman ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms ang mga batayang pangangailangan ng mamamayan para sa repormang agraryo, pagpapataas ng produksyon sa agrikultura kasabay ng pagpapaunlad ng mga malalawak na kanayunan na siyang magbibigay-daan sa pag-unlad ng mga batayang industriya sa bansa na magdudulot ng paglikha ng maraming trabaho para sa mamamayan.

Sa harap ng muling pagkaantala ng peace talks, tangan pa rin ng mamamayan ang kanilang mga sandata upang isulong ang kanilang mga adhikain at mga batayang karapatan. Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan na dapat na puspusang ilantad at labanan ang islogang “pinalaking lamesa” ng rehimeng US-Duterte at ang militaristang ambisyon nitong tuluyan nang tapusin ang peace talks at ipasawalang-halaga ang lahat ng mga nakamit nang tagumpay nito.

Samantalahin ng lahat ang bawat pagkakataon na edukahin ang malaking bilang ng mamamayan sa nilalaman ng Comprehensive Agreement on Socio-economic Reforms at ang mga nauna nang napirmahang kasunduan sa proseso ng peace talks. Kasabay nito dapat na paigtingin ng mamamayan ang kanilang pakikibakang bayan para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Sa huli, tanging sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng digmang bayan ganap na makakamit ng mamamayan ang tunay na kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. ###

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
June 16, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Spokesperson, Melito Glor Command

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Binabati ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog ang pagbigwas ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa pasistang atake ng 85th Infantry Battalion Philippine Army sa Brgy. Sumilang, General Luna noong Hunyo 15. Muli na namang binigo ng AMC-NPA Quezon ang mga pakana ng mersenaryong 85th IBPA at pinatunayang hindi pagagapi ang hanay ng rebolusyonaryong mamamayan. Mahusay na naisagawa ng mga Pulang mandirigma ang aktibong depensa sa kabila ng tusong atake ng AFP na nag-iwan ng tatlong kaswalti sa mga pasistang sundalo.

Sa kabilang banda, kinukundena ng MGC-NPA-ST ang walang patlang na pagsasagawa ng masaklaw na operasyong kombat ng pasistang militar sa Quezon nang hindi isinasaalang-alang ang mga sibilyan at ang matingkad na panawagan ng sambayanang Pilipino na ituloy ng usapang pangkapayapaan. Aabot sa limang kolum ng mersenaryong tropa ng AFP ang kasalukuyang naglulunsad ng operasyong militar sa mga barangay ng Lavidez, Magsaysay at Sumilang ng General Luna, Malabahay at San Nicolas ng Macalelon at Sta. Maria ng Catanauan.

Lalo lamang lumilitaw ang kawalang interes ng AFP na bigyang-puwang ang pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. Simula’t sapul, ang AFP ang numero unong mananabotahe ng usapang pangkapayapaan. At ngayong sumisilay ang muling pagbubukas nito, nananatili ang panata ng berdugong pwersa nitong idiskaril ang usapan.

Naninindigan ang rebolusyonaryong kilusan sa pagtatanggol ng karapatan at kabuhayan ng mamamayan. Handa at bukas ang mga Pulang kumander at mandirigma NPA na magbigay-daan sa usapang pangkapayapaan upang maihapag ang mga repormang magbibigay ng mga kongkretong hakbangin sa mga suliranin ng mamamayan sa usapin ng lupa, trabaho, mga batayang karapatan at higit sa lahat ay ang pag-ugat sa dahilan ng armadong pakikibaka.

Nananawagan ang MGC-NPA-ST sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na manatiling alerto at laging handa sa aktibong pagsalag sa mga atake ng mersenaryong militar at bigwasan ito sa panahon ng kanyang pananalasa. Walang pag-aalinlangang birahin at isiwalat ang kawalang sinseridad, pagiging tuso at sagad sa butong pasismo ng AFP. Armasan at agapayan ang mga baseng komunidad ng kaalaman sa kahandaan sa pagharap sa walang pakundangang panghahalihaw ng mga berdugo. Ilibing sa sarili nilang mga bitag ang kaaway at ipagtagumpay ang laban ng mamamayang nakikibaka! ###